Ahirette herkes günahlarımızı gördüğünde ne hissedeceğiz?

Tarih: 14.06.2018 - 00:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

​Ahirette herkes günahlarımızı gördüğünde ne hissedeceğiz? O gün duygular hisler olacak mı? Yoksa sadece yazıklar olsun mu diyecekler?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, o gün duygular, hisler olacaktır. Bunun delillerinden bazıları şunlardır:

1. “(Resulüm!) Suçluların Rablerinin huzurunda, (korku ve utançlarından) başlarını önlerine eğmiş bir halde: ‘Rabbimiz! Biz gördük ve işittik. Artık bizi (dünyaya) geri gönder de doğru, güzel işler yapalım, biz artık kesin inandık’ derken hallerini bir görsen’” (Secde, 32/12) mealindeki ayette insanların  ahirette de his ve duygu taşıdığını göstermektedir.

2. “O gün bazı yüzler (sevinçten) ışıl ışıl parlar. Rablerinin cemalini temaşa ederler. O gün birtakım yüzler de (keder ve üzüntüden ötürü) asık olur.  Çünkü (onlar) bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar.” (Kıyame, 75/22-25)  mealindeki ayetlerde ahirette insanların  sevinç ve üzüntü duygularının olduğuna işaret etmektedir.

Aşağıda mealleri verilen ayetlerde de “ahirette de duyguların olacağını” göstermektedir:

3. “İyi bilin ki Allah dostlarına hiçbir korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.” (Yunus, 10/62) mealindeki ayette hem korku hem üzüntüden söz edilmektedir. İnsanda korku ve üzüntü en önemli duygular arasındadır. Ayetin mefhum-u muhalifine göre, “Allah’ın düşmanlarına korku ve üzüntü vardır.”

4. “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! Bilâkis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehid kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.” (Al-i İmran, 3/169-170)

5. “Dehşetin en büyüğü de onları tasalandırmaz. Onları melekler karşılar, 'İşte size vaad edilen gün' derler.” (Enbiya, 21/103)

6. “Allah onları (salih amel işleyenleri) o günün kötülüğünden korur; yüzlerine aydınlık, gönüllerine sevinç verir.” (İnsan, 76/11)

7. “Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür. Ve ailesine sevinç içinde döner.” (İnşikak, 84/7-9)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun