Açık kadın kıyafetleri satmak ve reklamını yapmak caiz mi, kazancı helal mi?

Açık kadın kıyafetleri satmak ve reklamını yapmak caiz mi, kazancı helal mi?
Tarih: 14.07.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tesettüre uygun olmayan açık kadın kıyafetleri satan bir firmanın web sitesini yapmak, içine içerik girmek ve bu web sitesini Google üzerinde reklamlar yaparak aramalarda üst sıralara çıkarmak caiz mi?
- Bu işten aldığımız para helal midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir giysi yalnızca haram olan bir şekilde, zamanda ve yerde giyiliyorsa onu yapmak, satmak ve reklamını yapmak caiz olmaz.

Helal ve meşru olarak kullanılması da mümkün ve vaki ise onu haram yolda kullanmanın sorumluluğu yapana, satana, reklamcıya ait olmaz.

Bu kısa bilgiden sonra detaylara gelince:

Öncelikle herhangi bir internet sitesini açık bir akit, meşru niyet, zamanı belirlenmiş ve ticari reklam yayınlanması gibi bir emek karşılığında kiralanmasında bir sakınca yoktur. Zira fakihler, mesela üzerine örtü asılması için duvar kiralama akdini caiz görmüştür.

Maliki mezhebi:

Aylığı bir dirhem karşılığında üzerinde bir sütre inşa etmek, üzerine kalas koymak, kazık çakmak veya örtü asmak için birinden duvar kiralarsam bu akit caiz midir ne dersin? Bunda bir beis görmem ve bu kiralama akdi caizdir cevabını verdi. (el-Müdevvene, 3/442)

Hanefi mezhebi:

Biri vakıf dükkanının çatısına el koyarak bir müddet elbise sermek vb. hususlarla oranın menfaatinde yararlanmaktadır. Vakıf sorumlusu bunun kira ücretini talep etmektedir. Böyle bir hakkı var mıdır diye soruldu? Elbise kurutmak veya gecelemek için çatı kiralamak caizdir cevabını verdi. (el-Ukudu'd-Durriyye, 2/112)

İkinci olarak meşru bir amaçla internet sayfasında reklam yayımı için kira almakta bir sakınca yoktur. Zira bu işlem insanların ihtiyacına binaen fakihlerin caiz gördüğü tellal ve komisyonculuk kabilindendir.

Maliki mezhebi:

Gelir getirmesi için bir işçi kiralanması bölümü, işçi kiraladığımda İmam Malikin görüşüne göre bana gelir getirmesini sağlamam caiz midir diye sordum. Evet cevabını verdi. Gelir getirmesi için hacamatçı kiralamak İmam Malike göre caiz olup olmadığını sorduğumda bir beis olmadığını belirtti. (el-Müdevvene, 3/442)

Hanefi mezhebi:

Muhammed b. Seleme'ye komisyonculuk ücreti sorulduğunda bir sakınca olmadığını umarım, asıl itibarı ile fasit olsa da çokça uygulandığından insanların ihtiyacına binaen caiz görülmüştür cevabını verdi. (İbn Abidin, 6/63)

Üçüncü olarak alışveriş veya kiralama, günaha yol açan herhangi bir tasarrufa yeltenmek caiz değildir. Haramın herhangi bir türüne sebebiyet vermek ne üç mezheb imamına ne de hanefi mezhebinde İmameyn'e göre caizdir.

Şafii mezhebi:

Puta sürmek için satın aldığı bilinen bir kafire esans satmak caiz midir diye soruldu? Satıcı, müşteriye günah işleyeceğini bildiği şeyi satması haramdır. Bu konuda zann-ı galib, kesin bilme mesabesindedir şeklinde cevap verdi. (el-Fetava'l-Kubra, 2/296)

Şarap imalatçısına taze hurma ve üzüm vs. satmak. Bunun delili; harama sebep ve destek olan her işlemin haram olduğunu gösteren Hz. Peygamber (sav) içki konusunda satana, alana... on kişiye lanet ettiği hadistir. Fasık olarak bilinen birine çocuk köleyi, haram kılınmış şarkı söylemek için satın aldığı bilinen birine cariye satmak, çalgı aleti yapacağı bilinen birine kereste satmak ve erkeğin giymesi için ipek satmak örneklerinde olduğu gibi harama yol açan her tasarruf da böyledir. Ramazan gündüzünde mükellef bir Müslümanın mükellef kafire yemek yedirmesi keza gündüz yiyeceği bilinen veya sanılan birine satması da böyledir. Zira her birinde harama sebebiyet vardır. (Nihayetu'l-Muhtac, 3/471)

Hanbeli mezhebi:

Müslümanlarla savaş halinde olan kafirlere ve yol kesicilere silah satma, şarkı söylemesi için cariye satma veya kiralama, içki satılması, kilise veya mecusi tapınağı olarak kullanılması üzere dükkanı kiraya verme örneklerinde olduğu gibi harama sebebiyet teşkil eden hususlarda hüküm aynıdır. Bunlar haram olup mezkur akit batıldır. (el-Muğni, 4/246)

Maliki mezhebi:

Hayızlı kadının camiyi süpürmesi için kiralanması camiye girişi haram olduğundan caiz değildir. Keza bir Müslümanın kiliseyi süpürmesi, domuz çobanlığı etmesi, içki imalathanesinde çalışması, bir arazi veya meskeni kilise, havra, mecusi tapınağı veya meyhane olarak kullanılması üzerine kiraya vermek caiz değildir. (Minehu'l-Celil, 7/498)

Hanefi mezhebi:

Kilise restorasyonu ve zimmet ehli olan birinin içkisini ücret mukabilinde Müslümanın kendisinin veya bineği ile taşıması caizdir. Zeylai bunun İmam Azam'a göre olup İmameyn'e göre ise mekruh olduğunu belirtmektedir. Zira Hz. Peygamber (sav) içki hususunda aralarında taşıyıcı da olmak üzere on kişiye lanet etmiştir.

İmam Azam lehine denilir ki: Buradaki kiralama günah olmayan ve günaha sebep olmayan taşıma karşılığındadır. Zira günah, iradesi ile hareket eden fail için söz konusudur. İçmek taşımanın zorunlu sonucu değildir. Nitekim içkiyi taşımak bazen dökmek veya sirkeye dönüştürmek için de düşünülebilir. Bu durum üzüm sıkmak veya koparmak için birini kiralamaya benzer. Mezkur hadis ise günah kastı ile beraber olan taşıma için söz konusudur. (Reddu'l-Muhtar, 5/250)

Sonuç:

Konu ile ilgili fakihlerin ifadelerinden şu sonuçlara ulaşılır:

1. Herhangi bir internet sitesini açık bir akit, meşru niyet, zamanı belirlenmiş ve ticari reklam yayınlanması gibi bir emek karşılığında kiralanmasında bir sakınca yoktur.

2. Meşru bir amaçla internet sayfasında reklam yayımı için kira almakta bir beis yoktur. Zira bu işlem insanların ihtiyacına binaen fakihlerin caiz gördüğü tellal ve komisyonculuk kabilindendir.

3. Alışveriş veya kiralama, günaha yol açan herhangi bir tasarrufa yeltenmek caiz değildir. Haramın herhangi bir türüne sebebiyet vermek üç mezhep imamına ve Hanefi mezhebinde İmameyn'e göre caiz değildir.

Buna göre, bir giysi yalnızca haram olan bir şekilde, zamanda ve yerde giyiliyorsa onu yapmak, satmak ve reklamını yapmak caiz olmaz.

Helal ve meşru olarak kullanılması da mümkün ve vaki ise onu haram yolda kullanmanın sorumluluğu yapana, satana, reklamcıya ait olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun