"Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde …" (Bakara, 2/256) Bu ayeti nasıl anlamalıyız?
Müslümanın iki bayramı vardır, hadisine rağmen, cuma gününün bayram sayılmasının sebebi nedir?
Müslümanın iki bayramı vardır, hadisine rağmen, cuma gününün bayram sayılmasının sebebi nedir?
Kur'an-ı Kerim  okurken eksik ya da yanlış okursak ne olur?
Kur'an-ı Kerim okurken eksik ya da yanlış okursak ne olur?
Sizin namazlarınız ve amelleriniz, kabirde tecessüm edecek, hadisinin kaynağı nedir?
Sizin namazlarınız ve amelleriniz, kabirde tecessüm edecek, hadisinin kaynağı nedir?
Allah'ın cennetliklere vereceği en büyük nimet nedir?
Allah'ın cennetliklere vereceği en büyük nimet nedir?
Hz. İsa çarmıha gerilmiş midir; bu konuyu izah eder misiniz?
Hz. İsa çarmıha gerilmiş midir; bu konuyu izah eder misiniz?
İnsanda kuyruk geni bulunması evrime kanıt mı?
İnsanda kuyruk geni bulunması evrime kanıt mı?
“Sizi süvariler kovalasa bile sabah namazının sünnetini kaçırmayınız.” hadisindeki sebep nedir?
“Sizi süvariler kovalasa bile sabah namazının sünnetini kaçırmayınız.” hadisindeki sebep nedir?
"Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik ..." ayetini nasıl anlamalıyız?
İyi Müslüman olmanın ölçüsü nedir?
İyi Müslüman olmanın ölçüsü nedir?