Yüz defa okununca bütün günahları silen dua rivayeti sahih mi?

Tarih: 02.02.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

​1. Sabah namazının farzının son rekatında haşr suresinin son üç ayetinin okunmasının fazileti ve anlamı nedir?
2. Sabah namazının sünneti ile farzı arasında "subhanallahi vebihamdihi subhanallahilazim estağfirullah el-azim ve etubi ileyk" istiğfar duasını 100 kez okursak, bunun sevabını kul hakkı dahil hiçbir günah götürmezmiş bu ahirette gizli sevab (gizli sandık) olurmuş; böyle bir şey var mı varsa ben bunu hem sabah hem de akşam veya herhangi bir zamanda okusam da aynı fazilete ulaşmış olur muyum?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soru 1:
Sabah namazının farzının son rekatında haşr suresinin son üç ayetinin okunmasının fazileti ve anlamı nedir?

Cevap 1:

Kaynaklarda, sabah namazının farzının son rekatında, Haşr suresinin son üç ayetinin okunmasının faziletine dair bir bilgiye rastlayamadık.

- Bu konuda bir hadis rivayeti vardır ve özeti şöyledir:

“Kim sabahladığı zaman, üç defa  أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم okuduktan sonra, Haşr suresinin son üç ayetini okursa,  sabahtan akşama kadar 70 bin melek onun için dua ve istiğfarda bulunur… Kim de akşam okursa, ona da akşamdan sabaha kadar, o kadar melek dua ve istiğfarda bulunur.” (Tirmizî, Fedâilü`l-Kur`ân 22, Mevakıt 65; Müsned, 5/26)

Bugün bu sünnetin devam etmesinin dayanağı bu hadistir.

Bununla beraber, hadisin senedinde Halid b. Tahman adındaki bir ravi zayıf olduğundan (İbn Hacer, Takrib, 1644), hadis zayıf kabul edilmiştir.

Fakat bu gibi fezail-i amal ile ilgili zayıf hadisle de amel etmenin caiz ve güzel olduğu hususunda alimler müttefiktir.

Soru 2:

“Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 'Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahilazim, estağfirullah el-azim ve etubi ileyk' istiğfar duasını 100 kez okursak, bunun sevabını kul hakkı dahil hiçbir günah götürmezmiş bu ahirette gizli sevab (gizli sandık) olurmuş...”

Cevap 2:

Soruda geçtiği şekliyle bir hadis rivayeti bulamadık. Ancak sadece buradaki duaya yakın sahih bir hadis rivayeti şöyledir:

Hz. Aişe radıyallahu anha’dan yapılan rivayete göre Peygamebrimiz aleyhissalatü vesselam sık sık şöyle derdi:

“Sübhânallahi ve bi-hamdihî, estağfirullâhe ve etûbü ileyh. / Ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim. Allah’tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim.” (Buharî, Ezan 123, 139; Müslim, Salat 218-220)

Bununla beraber, görebildiğimiz kadarıyla konuyla ilgili benzer bir rivayet şöyledir:

Hz. Peygamber (asm), meleklerin namazı/tesbihleri gibi tesbih etmeyi tavsiye ederken -özetle- şöyle buyurmuştur:

“Kim imsak vaktinden sabah namazını kılacağı vakte kadar, ‘subhanallahi vebihamdihi subhanallahilazim (duası ile)  100 defa estağfirullah (el-azim ve etubu ileyk) duasını ukursa, dünya ona küçülerek, boyun eğerek gelir. Allah bu duaların herbir kelimesinden bir melek yaratır ve bu melek kıyamet gününe kadar tesbih eder ve bunun da sevabı bu adama yazılır.” (el-Yabadi, el-cüz, h.no:16).

Darekutni’de de yer alan bu hadisin zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk. Zehebi, Mizan, 3/434)

Ayrıca Cafer-i Sadık’tan mevkuf olarak, bir Şia kaynağında şöyle bir bilgi rivayet edilmiştir:

“Sabah namazının sünneti ile farzı arasında kim 100 defa 'Subhane Rabbiye’l-Azim ve bihamdihi,  Estağfirullahe Rabbi ve etubu ileh.’ duasını okuyan kimse için, Allah cennette bir köşk yapar.” (Cafer b. Ahmed el-Kummi, kitabu’l-Arus)

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun