Namazda okunan tesbihlerin ve duaların anlamları nedir?

Tarih: 01.07.2006 - 16:11 | Güncelleme:

Soru Detayı
"Subhane rabbiyel azim, subhane rabbiyel ala, semiallahu limen hamideh, rabbena lekel hamd, subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvte illabillahil alyyil azim, Allahümme entes selam veminkes selam tebarekte ya zelcelali vel ikram, estağfirullah, Allahümme einni alazikrike ve şükrike ve hüsnel ibadetike" dualarının anlamları nedir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Subhane Rabbiyel Azim: Benim Rabbim, eksikliklerden münezzehtir, büyüktür.

Subhane Rabbiyel A'la: Benim Rabbim pek yücedir. Bütün eksikliklerden tenzih ederim.

Semiallahu limen hamideh: Allah kendine hamdeden kimseyi duyar.

Rabbena lekel hamd: Ey Rabbimiz! Bütün övgüler sanadır.

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim: Allah şerikten ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi olan Allah'a mahsustur.

Allahümme entes selam veminkes selam tebarekte ya zelcelali vel ikram: Allah'ım sen selamsın, selamet de ancak sendendir. Şanın yücedir Ey Celil ve İkram sahibi.

Estağfirullah: Allah'a istiğfar eder, beni affetmesini isterim.

Allahümme einni ala zikrike ve şükrike ve hüsnel ibadetike: Ey Allah'ım! Bana seni zikretme, sana şükür ve güzelce ibadet etme hususunda yardımcı ol.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun