Namazdan sonra "Allahümme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram" demenin hükmü nedir?

Namazdan sonra "Allahümme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram" demenin hükmü nedir?
Tarih: 21.07.2006 - 18:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

Her namazdan sonra "Allahümme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram" diyorum. Bunu cami de okunduğu sıralar öğrenmiştim. Anlamını söylerseniz ve nerede ne şekilde okunacağı hakkında bilgi verirseniz memnun olurum?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Sevbân (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) selam verip (namazdan çıkınca) üç kere istiğfarda bulunup:

"Allahümme ente'sselâm ve minke'sselâm tebârekte ve teâleyte yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm. (Allah'ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin)" derdi." [Müslim, Mesâcid 135, (591); Tirmizî, Salât 224, (300); Ebû Dâvud, Salât 360 (1513); Nesâî, Sehv 80, (3, 68).]

AÇIKLAMA:

1. Müslim'in rivâyetinin devamında şu ziyâde yer alır: Velîd der ki: "Evzâî'ye, sordum, hadiste zikredilen istiğfar nasıl olur?" Bana: "Estağfirullah, estağfirullah, dersin" diye cevap verdi."

2. Selâm, Allah'ın isimlerindendir. Hadiste: "Allah'ım sen, mahlûkata has her çeşit kusurlardan, noksanlıklardan selâmettesin, uzaksın." demektir. "Selâmet de sendendir." sözü de, "İnsanlara selâmeti sen verirsin, dilersen sen alırsın, selâmetin varlığı da yokluğu da sendendir." mânasını ifâde eder.

Tebârekte, mübârek oldun, münezzeh oldun mânalarına gelir. Bu tâbirin aslı bereket'tir. Bereket ise kesret, çokluk ve nemâ (artma) mânasına gelir. "Celâl ve kemâl sıfatlarının çokluğu sebebiyle, noksan sıfatlardan uzaksın, büyüksün..." gibi mânalarla te'vil edilebilir.

Hülâsa, selam verdikten sonra okunan bu zikr, hürmet makamında sena ve tenzih maksadıyla söylenmektedir.

(bk. Prof.Dr. İbrahim CANAN, Kütüb-ü Sitte Şerhi, , Cilt 16-17)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 300.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun