Yokluk alemi olarak tanımlanan bir alem var mıdır; varsa nasıl tanımlanabilir? Yoksa, yok olan bir şey, varmış gibi nasıl konuşulabilinir?

Tarih: 26.12.2006 - 15:56 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hakiki manada yokluk alemi yoktur. Ancak Bediüzzaman Hazretleri bir şeyin asıl maksadının dışında kullanılmasına "ademi vucud" demektedir.

“Yokluk alemleri; müspetlerin terk edilmesiyle ortaya çıkan menfî sonuçlar. Yokluk ve mahrumiyet gibi menfi sonuçlar.”

“Vücud” varlık, “adem” ise yokluk mânâsına gelir.

Aslında bu âlemde yokluk diye ayrı ve müstakil bir şey yok. Zaten öyle bir şey olsaydı, o da bir başka tür varlık olurdu. Varlığın terki, bir yokluğu netice veriyor.

Aydınlık müsbet ve vücudidir. Ama karanlığın bir varlığı yoktur. Karanlık, aydınlığın olmama halidir. Nitekim her tarafı kaplamış görülen karanlık, güneş doğduğunda ortadan kaybolur gider.

Sıhhatin bozulmasına hastalık, doğru olmayana yalan, dürüstlüğün terkine sahtekârlık, imandan mahrum kalmaya küfür, tevhitten sapmaya şirk denilir.

Namaz kılmak vücudî bir fiildir, kılmamak ise ademî fiil. Namaz kılmamak diye müstakil bir iş yoktur; ama insan namaz kılma fiilini terk ettiğinde, bu ademî fiil kendiliğinden ortaya çıkmış olur.

Doğru söylemek vücut âlemindendir, yalan söylemek ise ademî bir fiil. Görmek vücut âlemindendir, körlük ise adem. Birisini kör eden insan, adem âlemleri hesabına çalışmış demektir.

Bir insan tevhid hakikatini kabul etmekle ortaya müspet bir inanç koymuş olur. Ama şirk ademdir. Allah’ın şeriki olmadığından ona koşulan şirk de adem âleminden çıkamaz. Şu var ki, hakikati olmayan bu yanlış inanca birtakım kimseler sahip çıkabilirler. O müşriklerin vücudu vardır, ama “şirkin vücudu” yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun