Yılbaşı ailecek akrabalarla oturup kutlanılabilir mi?

Tarih: 19.05.2020 - 04:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) Liberalizmin İslamla çelişeceğini söyleşmişsiniz, bunun sebebini merak ediyorum, sonuçta ırkçılık vesaire olmadığı sürece sıkıntı olmaz diye düşünüyordum.
2) Fena fillah inancı doğru bir inanış mıdır?
3) Dualarımızda … hazretleri yüzü suyu hürmetine diye dua edilir mi?
4) Kadınların başı açık gezme özgürlüğü var ve kapatma özgürlüğü de var, bu durum kişiye kalmış bir şey yani devleti ilgilendirmiyor. Ama devlet yöneticileri bu özgürlüğü veriyor diye günaha giriyor mu yoksa sırf kişi mi günaha giriyor?
5) Yılbaşında haram işler yapılmadan ailecek akrabalarla oturup kutlanılabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soru 1:
Liberalizmin İslamla çelişeceğini söylemişsiniz, bunun sebebini merak ediyorum sonuçta ırkçılık vesaire olmadığı sürece sıkıntı olmaz diye düşünüyordum.

Cevap 1:

Ansiklopedilere bakarsanız liberalizmin kısaca şöyle tanımlandığını görürüsünüz:

“Liberalizm, bireysel özgürlük üzerine kurulan bir siyasi felsefe veya dünya görüşüdür. Bireysel özgürlük ve bireysel haklar düşüncesiyle yola çıkan liberalizm, daha sonraki yıllarda farklı türlere bölündü ve bireylerin eşitlik ilkesinin de önemini vurgulamaya başladı.”

“Liberalizm akımı etkili olduğu yerlerde; köleliğin kaldırılması, çalışma özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, polis gücüne getirilen sınırlamalar, keyfi müdahalelere karşı mülkiyet hakkının garanti altına alınması, basın ve dini inanç özgürlüğü, kadınların eşit haklarının gittikçe tanınması, ulus içinde ve uluslararası serbest ticaret gibi değişiklikleri gerçekleştirmiştir.”

İslam'da, liberalizmin hedeflediği iyi, doğru ve güzel olan şeyler zaten vardır. Bunların olmadığı kültür havzalarında canı yanan insanların zorlamasıyla zulüm düzenleri yıkılmış, yerine göreceli olarak adaletli bir düzen kurulmaya çalışılmıştır; ancak bunu da düşünen ve uygulayan beşer olduğu sürece iyi, doğru ve güzel olanın içine böyle olmayanlar da girmiş, sonunda insanlık aradığını bulamamış, araması gerekeni arayamamıştır.

İslam ne bireyi ne de toplumu merkeze alır; her ikisine hakkını vererek ve haklar ile ödevler arasında denge kurarak bir sosyal, ekonomik, siyasi… yapı oluşturur.

Dünyayı Allah rızasına ve ahirette ebedî mutluğa araç kılar; dünya amaç değil, araçtır. Özgürlük de eşitlik de mutlak değildir; ferdin ve toplumun hem dünyada hem de ebedi alemde menfaati, mutlu olması, fıtratın bozulmaması ne kadar ve nasıl bir özgürlük ve eşitlik gerektiriyorsa o kadarına izin verir, zararlı ve haksız olanı kısıtlar.

İslam’ın sabit değerler manzumesi vardır; insanlara zorlamadan, eğitim yoluyla bu değerleri kazandırmayı hedefler…

Soru 2:
Fena fillah inancı doğru bir inanış mıdır?

Cevap 2:

Fena fillahın çeşitleri vardır ve kısa bir cevap içinde aktarılamaz. Muteber kalemlerin eseri olan tasavvuf kitaplarına bakmak gerekir.

Bir kulun kendi iradesini, nefsani arzusunu, meyillerini, hatta varlığını ilâhî iradeye teslim etmesi; kendine ait olandan vazgeçip ilâhî olanın içinde var olması niçin meşru olmasın.

Soru 3:
Dualarımızda … hazretleri yüzü suyu hürmetine diye dua edilir mi?

Cevap 3:

Allah’ın sevdiği zannedilen bir kimsenin “hatırı, başı” için diyerek Allah’tan istemekte bir sakınca yoktur; yeter ki, yalnızca Allah’tan istensin ve yalnızca Allah’a ibadet edilsin.

Soru 4:
Kadınların başı açık gezme özgürlüğü var ve kapatma özgürlüğü de var bu durum kişiye kalmış bir şey yani devleti ilgilendirmiyor. Ama devlet yöneticileri bu özgürlüğü veriyor diye günaha giriyor mu yoksa sırf kişi mi günaha giriyor?

Cevap 4:

Bu konuda eğitim, yönlendirme ve gerektiğinde engelleme imkanı bulunan bir siyasi ve sosyal sistemde idareciler sorumlu olurlar. Laik sistemlerde idarecilerin böyle bir yetkileri ve sorumlulukları olmaz.

Soru 5:
Yılbaşında haram işler yapılmadan ailecek akrabalarla oturup kutlanabilir mi?

Cevap 5:

Yılbaşı kutlamalarının dini olanı da kültürel olanı da bize ait değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun