Yere değen, su ve çamur bulaşan elbise ile namaz kılınabilir mi?

Tarih: 16.01.2017 - 01:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ferace giyiyorum ve uzun olduğu için ister istemez yere değiyor. Necaset olur mu?
- Çünkü ferace ile namaz kılıyorum. Kestirmek de istemiyorum çünkü eğer kestirirsem içime giydiğim etek elbise vs görünüyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu şekilde namaz kılmak, namaza zarar vermez. Nitekim, konuyla ilgili bir hadis rivayeti şöyledir:

Abdurrahman b. Avf'ın oğlu İbrahim'in Ümmü Veledi (Humeyde)'den rivayet edilmiştir. O; ResûluIIah Efendimizin hanımı Ümmü Seleme (r.anhâ) validemize;

“Ben eteğini uzatan bir kadınım, pis yerlerde yürüyorum (ne yapmalıyım)?” diye sordu. Ümmü Seleme (r.anha); 

Resûlullah (sallellahü aleyhi vesellem) "Onu sonraki (temiz yer­ler) temizler." buyurdu, diye cevap verdi. (Tirmizî, tahâre 109; İbn Mâce, Tahâre 79; Dârimî, Vudû 64; Muvatta, Tahâre 16)

Ümmü Seleme (r.anha) kendisine sorulan bir soruya delilini söyleyerek cevap vermiştir. Çünkü soru soran hanımı zeki, an­layışlı zaptı kuvvetli ve ilmi nakletmeye kabiliyetli görmüştür. Bundan anla­şılmaktadır ki, bir alime soru sorulduğu zaman soru soran anlayışlı ve talime kabiliyetli ise, cevabı verirken delilini de zikretmeli ve bu konu ile ilgili lü­zumlu malumatı aktarmalıdır.

Hanefîlere göre, üzerinde necasetin aynı görülmedikçe yol çamurları te­mizdir. Bu çamurun cıvık veya kuru, az veya çok olması arasında fark yok­tur. Köpeklerin yattığı yerler, pis şeylerden çıkan buharlar ve hayvan gübresinin tozu da aynı hükümdedir. Çünkü bunlardan korunmak mümkün değildir.

Ulemadan bir gurup bu hadis-i şerifin zahirini alarak, "Temiz bir yerde yürümek pis yerden geçerken elbisenin eteğine ve paçasına bulaşan pisliği temizler. Elbisenin eteği ayakkabı hükmündedir. Eteği pisleten yerin kuru veya yaş olması arasında fark yoktur." demişlerdir.

Cumhura göre ise, bir kimse üzerinde necaset olan kuru bir yerden ge­çip de elbiseye pislik bulaşmazsa, sonradan yürüdüğü temiz yerlerle temizlen­diği görüşündedir. Üzerinde necaset bulunan yer yaş ise, ancak yıkamakla temizlenebilir.

İmam Şafiî, "Bu, kuru bir yerden geçip de üzerine necaset bulaşmayan kimse hakkındadır. Ama yaş (ve pis) yerden geçerse ancak yıkamakla temizlenir." demiştir.

Şafiîlerde mezhebin görüşüne göre pis olan yolun çamuru şu dört şartın tahakkuku ile affedilir:

1. Necasetin görülmemesi,

2. Yoldan geçenin dikkat edip, necasetten sakınması,

3. Yürürken veya binek üzerinde iken kendisine isabet etmesi. Şayet düşer veya başkasından sıçrayarak kendisine bulaşırsa af yoktur.

4. Necasetin elbiseye veya vücuda isabet etmesi. Başka bir şeye isabet ederse af yoktur.

Özetle, bir kadının eteğine bulaşan yol sularından ve çamurlarından dolayı namaza zarar olmaz ve kılınan namaz geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun