Yellenmenin abdesti bozmasının hikmeti nedir?

Tarih: 18.04.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yellenmenin abdesti bozmasının nedeni, konuyla ilgili hadislerdir:

Hz. Ali (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

Bir bedevi gelerek, "Ey Allah'ın elçisi! Biz (susuz) çölde yaşıyoruz ve bazen hafiften yelleniyoruz." dedi. Hz. Peygamber (asm),

"Allah gerçeği söylemekten haya etmez. Biriniz yellendiği zaman abdest alsın..." buyurdu. (Ahmed b. Hanbel, I/86)

Bu rivayetin senedi sahihtir. (Kenzü'l-ummâl, 5/117) Ayrıca Ahmed Muhammed Şakir de isnadının sahih olduğunu söylemiş ve geniş açıklamalarda bulunmuştur.

Diğer taraftan Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Sizden biriniz hadeste bulunacak olursa, abdest alıncaya kadar Allah onun namazını kabul etmez.”

Bu hadisi rivayet eden Ebu Hureyre’ye, “Hades nedir?” diye sorulunca, o da

“Sesli veya sessiz yellenmektir.” diye cevap vermiştir. (Neylü’l-Evtar, 1/185)

Yellenmenin abdesti bozmasının hikmeti ise, bunun necis olduğundan değil, necaset yerinden kopup geldiği içindir. Çünkü necasetin olduğu yerden gelmektedir.

Erkeğin tenasül âletinden çıkan yel ise abdesti bozmaz. Çünkü bir seğirmeden ibarettir. Seğirmek izdırârî bir harekettir. Hakikatte yellenme değildir. Ayrıca yellenme olsa bile necâset yerinden gelmemiştir, abdesti bozmaz.

Ancak yellenme olup olmadığı konusunda şüpheye düşenler veya bu konuda vesveseli olanlar, ses veya konu olmadıkça abdestlerini bozulmadığını bilmelidirler.

Nitekim Hz. Peygamber (asm),

“Biriniz karnında bir şey hisseder de ondan bir şey çıkıp çıkmadığını kestiremezse, ses işitmedikçe veya koku duymadıkça mescitten/namazdan çıkmasın.” (Müslim, Hayz, 99; bk. Buhari, Vudû, 4, 36) buyurmuştur.

Burnun koku hissetmesi veya kulağın bir ses duymasından maksat, abdestin bozulduğunu kesin olarak bilmektir. Yoksa ses duymadığı veya koku hissetmediği halde yel çıkardığını bilen bir kimsenin abdesti bozulur. Çünkü çıkan her yelde mutlaka koku ya da ses olacak diye bir şart yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun