Yasin Suresi 83. ayeti açıklar mısınız?

Tarih: 11.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Sübhandır, münezzehdir o Zât ki, her şey üzerinde hâkimiyet elindedir. Ve... hepinizin de dönüşü, O’na olacaktır."(Yasin, 36/83)

Tesbih O'na, her şeyin hükümranlığı elinde bulunan, her şeyde dilediği gibi tasarruf eden Sübhan'a (şanı yüce Allah'a)'dır. Hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz. O'na Yasin sahibi (Habib Neccar) gibi koşa koşa iman ve İslâm ile, kendi rızasıyla dönüş yaparak, bağışlanmaya ve ikrama kavuşmak istemeyenler de sonunda zorla döndürülecekler, yakalanıp O'nun yüce huzuruna götürülecekler, hesapları görülüp cezaları verilecektir.

Her şeyin mülk-ü tasarrufunu kudret elinde bulunduran; hiç­bir şeyi boşuna ve anlamsız yaratmayan; yarattığı her şeyi belli kanun­lara ve sebeplere bağlayıp belirlenmiş hizmetlere sevkeden O çok yüce kudret, her türlü noksanlıktan, ortaktan ve evlât edinmekten pâk ve mü­nezzehtir. Dönüş, eninde sonunda O'na olacaktır. Zira her şey O'nun kud­retinin tezahürüyle vücut bulmuştur ve vakti gelince o kudrete yönelmek zorundadır.

Her şeyin anahtarı O'nun elindedir, Kâinat bütünüyle O'nun mülkü ve eseridir. O, kendi mülkünde tek tasarruf sahibidir. Bizler mevcut nîmet ve imkânlara eğreti olarak sahip bulunuyoruz.

Dönüşümüz Cenâb-ı Hakk'a olacağına göre, O'nun azamet ve kibriyasına yakışır güzel amellerle, iyilik ve faziletlerle süslenmiş bir halde dön­memiz gerekmez mi? İşte Kur'ân-ı Kerîm bu gerçeği hatırlatmakta ve ay­dınlatıcı, yönlendirici öğütler vermektedir.

(Elmalılı M. Hamdi YAZIR, Kur'an-ı Kerim Tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun