Yaratıcı’nın da değişmesi gerektiğini zannetmeleri doğru mudur?

Tarih: 06.05.2020 - 16:16 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kâinatta devamlı şekilde bir faaliyet, bir değişim söz konusudur. İşte bunun için diyorlar ki; bu faaliyeti, bu değişimi yapan zatın kendisinin de değişmesi bir halden başka bir hale geçmesi, aynı halde durmaması lazım gelir.

Yerdeki aynaların tegayyürü, yani değişmesi, gökteki Güneş'in değişmesini değil, bilakis, cilvelerinin ve akislerinin tazelendiğini gösterir. Demek, yerde güneşin ışığını aksettiren ne kadar ayna misali parlak şey varsa, cam parçaları, su zerreleri gibi, bunların değişmesi güneşin de değişeceğini göstermez. Aksine Güneş'in değişmediğini sabit ve daim olduğunu, fakat Güneş'e aynalık yapan güneşin varlığını gösteren aynaların tazelendiğini, değiştiğini gösterir.

İşte kâinattaki her varlık Allah’ın (cc) isim ve sıfatlarının tecelli ettiği, isimlerin sahibini gösteren bir aynadır. Meselâ;

  • Yaratılışlarından Hâlık ismi;
  • Nizamlı intizamlı oluşlarından Nâzım, Munazzım isimleri;
  • Kendilerine mahsus aldıkları suretlerden Musavvir ismi;
  • Hayat sahiplerinde Hay ve Muhyi isimleri;
  • Hayattan terhis olup ölmelerinde Mümit ismi;
  • Rızka muhtaç olanların rızıklandırılmalarında Rezzak, Rahman, Kerim, Rahim isimleri;
  • Süslü ve güzel yaratılışlarında Müzeyyin, Cemil gibi isimleri tecelli etmekte kendilerini göstermektedir.

Allah (cc) bir ayette şöyle buyurmaktadır:

"Şüphe yok ki, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde akıl sahipleri için (Allah’ın varlığını, kudret ve azametini gösteren), büyük işaretler vardır." (Âl-i İmrân, 3/190)

İşte düşünen bir insan, ayette de belirtildiği gibi, her şeyden bir ders çıkarır. Kâinattaki her an değişen faaliyetten ve yukarıda sayılan isimlere ayna olan varlıkların devamlı olarak tazelenmesinden çıkarılacak dersler vardır. Bu derslerinden birisi; bu güzel, mükemmel bir şekilde yaratılıp, fakat hiç durmadan değişen gelip geçen varlıklar perdesinin arkasında daimi, değişmez bir güzellik sahibi, iyilik sahibi, yaratıcı, sanatkâr, rızıklandırıcı, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ama bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan birisinin varlığının bilinmesidir.  

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 51
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun