Yahudiler, Hz İsa'yı neden ihanetle suçluyorlar, "Tanrının oğluyum" dedi diye mi?

Tarih: 26.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yahudiler, Hz. İsa (as)’a böyle bir iddiada bulunduğundan dolayı karşı çıkmış değillerdir. Çünkü Hz. İsa (as), zaten böyle bir şey dememiştir. Kur'an ifadesiyle o "İnnî Abdullah = Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum." demiştir. (bk. Meryem, 19/30)

Kur'ân-ı Kerim, Hz. İsa (as)'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu, onun da tevhidi tebliğ ettiğini açıklar. (bk. Mâide, 5/46-47, 62-69, 72-77). Bu durumda Meryem oğlu İsa'yı ilah edinen Hristiyanlar, "Allah, üçün üçüncüsüdür." (Mâide, 5/72-75) diyerek doğru yoldan sapmışlar, tevhid çizgisinden uzaklaşmışlardır. Tevhid esasından uzaklaşan Hristiyanları yüce Allah, dinlerinin aslına, tevhid ve İslâm yoluna çağırmaktadır. (bk. Mâide, 5/46).

Yahudiler, onun “beklenen Mesih” olduğu yolundaki iddiasında yalancı olduğunu/peygamber olmadığı halde peygamberlik iddiasında bulunan biri olduğunu ileri sürerek karşı çıkmışlardır.

Hz İsa (as)’a, isnat edilen teslis ve “oğul” akidesi, Yahudi asıllı Pavlos’un Hristiyanlığa girip sağa-sola mektuplar yazarak neşrettiği bir zaman dilimine rast gelmektedir. Bu da Hz. İsa (as)’dan yaklaşık dört asır (dört yüz yıl) sonraya tekabül etmektedir. O tarihten itibaren, tevhit inancını ve Hz. İsa (as)’ın -diğer peygamberler gibi- insan bir peygamber olduğunu savunan Eryusîler / Erisiler ile teslisi savunan Pavlos taraftarları arasında yıllarca savaşlar sürdü. Nihayet Roma kralı büyük Konstantin Hristiyan olduğunu açıkladı ve eski dini putperestlikten kalma çok tanrılı inancına uygun düşen Pavlos’un kitaplarını korudu, Eryous’un kitaplarını imha etti, okuyanları idamla yargıladı ve gittikçe teslis düşüncesi yaygınlık kazandı.(bk. Ziyaurrahman el-Azamî, el-Yahudiye ve’l-Mesihiye, s. 293-312).

İlave bilgiler için tıklayınız:

Hz. İsa ölmüş müdür, Çarmıha gerilmiş midir, ölmediyse ölümü tadacak mıdır?

Teslise inanan bir Hristiyan’ın Allah inancı ne derece makbûl ve ne ölçüde geçerlidir?

HRİSTİYANLIK.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun