Uhud savaşında, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın, Peygamber Efendimiz'in yüzüne batan miğfer parçalarını el ile değil de dişi ile çıkarmasının sebebi nedir?

Tarih: 10.03.2013 - 11:31 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbnu Hişâm'ın Ebu Saîdi'l-Hudrî (radıyallahu anh)'tan kaydına göre, Uhud'da Utbe İbnu Ebî Vakkas Resulullah (asm)'ın sağ alt rebaiyye dişini kırmış, alt dudağını da yaralamıştır. Abdullah İbnu Şihâb ez-Zührî de alnından yaralamıştır. Abdullah İbnu Kami'e elmacık kemiğinden yaralamış, buraya miğferinden iki halkanın saplanmasına sebep olmuştur.

Rivayetlerden anlaşıldığına göre miğferin iki halkası Peygamberimiz (asm)'in elmacık kemiğine saplanmıştı. El ile bunu çıkarmak mümkün olmadığı için, Ebu Ubeyde bin Cerrah bu halkaları dişleriyle çıkarmıştır. Bu işi yaparken iki dişi kırılmıştır.

Abdullah İbni Kamia adındaki kâfirin kılıç darbesiyle elmacık kemiği yara almıştı. Darbenin şiddeti ile miğfer parçalandı ve iki halkası mübârek yüzüne battı. (Sîre, 3/84; Tabakât, 3/410)

Sevgili Peygamberimiz (asm)'in mübârek yüzüne miğferin iki halkasının battığını gören Ebû Ubeyde bin Cerrah, bir anda kendisini onun önüne atıverdi ve yanından bir an dahi olsun ayrılmayan Hz. Ebû Bekir`e, "Yâ Ebâ Bekir! Allah aşkına olsun, Resûlullah'la aramızdan çekil. Bırak da mübârek yüzünden halkaları çıkarayım!" diyerek, halkaların her birini dişleriyle çekip çıkardı. Bu arada kendisi de iki dişinden oldu. (Sîre, 3/84; Tabakât, 3/410)

Peygamberimiz (asm)'i yaralayanlardan Utbe İbnu Ebî Vakkas'ın sonradan İslam'a girdiğini İbnu Merde söylemiş ise de diğer müellifler onu reddederler ve  kâfir olarak öldüğünü belirtirler. Abdullah İbnu Kami'e'nin Resulullah'ın: "Allah seni zelil kılsın." bedduasını aldığı ve bilahare bir dağ keçisinin, param parça oluncaya  kadar boynuzlarıyla vurduğunu kaydederler.

Abdullah İbnu Şihâb ez-Zührî'nin, sahabeler arasında ismi geçer. Sonradan İslam'la müşerref olup Mekke'de öldüğü, meşhur muhaddis Muhammed İbnu Şihâbî'z-Zührî'nin ceddi olduğu belirtilir, (radıyallahu anh).

(bk. Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi, Gazveler Bölümü; Salih Suruç, Peygamberimiz'in Hayatı)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun