Tüp bebek için erkek doktora gidilmesi caiz mi?

Tarih: 21.09.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanın fıtrî bir ihtiyacı olan çocuk sahibi olmak, bazı arızalar sebebiyle gerçekleşmiyorsa ve Allah bu hususta meşru dairede bir çocuk sahibi olma imkânını lütfetmişse, bundan istifade etmek, her anne-babanın hakkıdır.

Zaruretler haramlık vasfını kaldırır. Ölüm veya bir organın kaybedilmesi tehlikesi zaruretin en üst (uç) çeşididir, ama zaruret hali bundan ibaret değildir. Mecelle'de de bulunan bir kaideye göre "İhtiyaçlar, umumi olsun hususi olsun zaruret sayılır." ihtiyaç ise, karşılanmadığı zaman yalnızca ölüm veya sakatlık getiren değil, zorluk, rahatsızlık, meşru işlerde başarısızlık,.. getiren hallerdir, ihtiyaçlardır. Bu sebepledir ki, tedavi edilmediği takdirde sakatlık veya ölüm tehlikesi bulunmayan hastalıklar ve arızalar için de doktora gitmek, diğer zamanlarda açılmaması gereken yerleri açmak caiz olmuştur.

Çocuk sahibi olmak da önemli bir ihtiyaç ve evliliğin amacıdır. Olmadığında önemli rahatsızlıklara, huzursuzluklara sebep olur. Bu ihtiyacı gidermek için "sperm, yumurta ve rahim" evli çifte ait olmak üzere, tüp bebek uygulaması -zarureten- caiz görülmüştür. Bu işlem caiz olunca "haram karışması" da söz konusu olamaz.

Zaruret söz konusu olduğundan ve mecburiyet devreye girdiğinde, normalde haram ve mahzurlu olan haller mübah ve meşru olur. Mecbur kalınca hayati tehlikeyi atlatacak miktarda murdar eti yemek ve şarap içmek caiz görülmektedir. Tedavi zarureti de bu sınıfa girmektedir. Meselâ, bir erkek normal halde kendisine yabancı bir hanımın el ve yüzü dışında bedenine bakamazkan, doktor olarak muayene, teşhis ve tedavi maksadıyla kadının en mahrem yerlerine dahi bakabilmektedir. O da ancak ihtiyaç olduğu kadar, muayene ve tedavi süresi bitinceye kadardır.

Gerek soruda sözü edilen mesele için, gerekse bir başka tedavi maksadıyla kadın doktora gittiği halde orada arzu edilen çare bulunamazsa, uzman bir erkek doktora gitme zarureti zaten kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bazan bu hal bir erkek doktor şeklinde değil de, tıbbî bir kurula bile ihtiyaç göstermektedir. Bu durumda tek doktor teşhisi yeterli olmamakta tıbbî kurul zaruri olarak devreye girmektedir. Çocuğun olmaması gibi bir tedavi maksadıyla kadın doktordan çare bulamayan hanımın erkek doktora gitmesi bir zaruret olarak değerlendirilebilir ve muayene olmanın mahzurunun olmaması lazımdır. Eğer bu tedaviyi bir kadın doktorun da yapması mümkünse o takdirde ona tedavi olmak gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun