Ticaret kervanına saldırmak nasıl izah edilebilir?

Tarih: 19.05.2020 - 04:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zeyd b. Harise Seriyyesi ve diğerlerinde umumiyetle görülen meşru ticaret yapmaya çalışan kendi halinde ilerleyen bir kervana aniden baskın yapıp kervan malına çökmek günümüzde çok makul gelmiyor. Ticaret hukukuna aykırı görünüyor.
- Doğrudan silah çekip harp ilan etmeyene ve bilhassa ticaret kervanına saldırmak nasıl izah edilebilir?
- İslamiyet kafirlerin dahi hak ve hukukunu korumuştur. Ayrıca kervan malının beşte dördünün savaş ganimeti olarak seriyyeye katılan sahabilere pay edilmesi ve bununla iftihar edilmesi şerefli sahabe mesleği ile çok münasip görünmüyor.
- Seriyyelerin izahını rica ediyorum. (İbni Sa'd, Tabakât, 2/36; Suyutî, Camiüssağir, 2/10; İbni Hişâm, Sîre, 3/53)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Savaş halinde olduğunuz bir ülkenin vatandaşlarının o ülkeyi güçlendirecek, Müslümanların yenilmesine sebep olacak bütün faaliyetleri savaşın bir parçasıdır. Dış ticaret ve lojistik destek de buna dahildir.

Uluslararası sözleşmelere imza koymuş bir İslam ülkesi buna uyar, sözleşme dışında kalan konularda karşılıklı tedbirler bugün de caridir.

Daha önceden düşmana “Kervanınızı vururuz ve el koyarız.” diye ilan edilmiş, buna rağmen onlar işe devam ediyorlar; gereği yapılıyor, el konan muharib düşman malı da İslam devletine helal oluyor.

Barış içinde yaşadığımız toplulukların ne kervanları vurulur ne de mallarına el konur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun