Teravih namazının fazileti ile ilgili rivayet sahih midir?

Tarih: 24.07.2014 - 00:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Gazali'nin, İmam Ali'den Aktardığı Teravih Namazının Fazileti hakkındaki rivayet sahih midir? Sıhhati nedir, nasıl Anlaşılmalıdır?

- İmam-ı Gazali teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur: "Ali'den (ra) rivayet edilmiştir ki: 1. gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır. 2. gece teravih namazını kılanın, kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır. 3. gece teravih namazını kılana melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.” (...) 24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır. 25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler. 26. gece teravih namazını kılanı: Allah’ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar. 27. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cehennemin kapıları kapanır. 28. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer. 29. gece teravih namazını kılana: Eyyüb'ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır. 30. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: “Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır” Allah (cc) buyurdu ki: “ İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim” Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır. Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90; Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17; Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye ,sh:15-99)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Söz konusu sevaplar çok abartılı bir şekilde görünmektedir. Örneğin: “29. gece teravih namazını kılana, Eyyüb (as)'ün sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.” denilmektedir ki, hakikatle bağdaştırmak zordur. 

- Bu bilgileri İmam Gazali’nin İhya’sında bulamadık. 

- Bu bilginin geçtiği iki kaynak, birer vaaz kitabıdır. Sahih olan bilgiler yanında zayıf hatta mevzu bilgilerin de olduğu bilinmektedir. Bu sebeple, bu bilginin sıhhatine delil olacak bir belgeye sahip değiliz.

- İmam Gazali İhya’da teravih namazının bayram namazları kadar sevaplı olmadığını belirtmektedir. Bu ifade bile teravihle ilgili bilginin doğru olmadığının göstergesidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun