Tekbir getirmenin yangını söndürdüğü doğru mu?

Tarih: 04.08.2021 - 21:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu konudaki hadisi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir hadis rivayeti şöyledir: 

"Bir yerde yangın vuku bulduğunu gördüğünüz zaman 'Allahü Ekber.' diyerek tekrar tekrar tekbir alınız. Zira tekbir yangını söndürür.”

İmam Suyuti bu hadisi iki yoldan rivayet etmiş birisi için “hasen” alameti, diğeri için “zayıf” alameti koymuştur. (el-Camiu’s-sağir, 1/45, no: 641, 642)

Bu gibi hadislerin ifadesi, insanın çok muhtaç olduğu sıkıntılı zamanlarında, maddi sebeplere yapışmakla beraber, manevi olarak da morallerini düzgün tutmak için yapacakları zikir ve dua boyutuna dikkat çekmeye yöneliktir.

Ayrıca, getirilen tekbirler manevi olarak insanların akıllarına ve kalplerine gelecek birtakım ilhamlara, ateşin sönmesine vesile olacak görüşlerin ve fikirlerine oluşmasına vesile olabilir. Yoksa hadis, "maddi tedbirlere, yangını söndürmek için gerekli olan kurallara uymayın" demiyor. Maddi tedbirlerin yanında manevi tedbirlerin de alınmasının gerekli olduğuna dikkat çekiliyor.

Ateşin sönmesi için sebepleri yaratan Allah, yapılan dualar, getirilen tekbirler sayesinde, nice yeni fikir ve düşünceler ilham ederek yangının daha kısa zamanda söndürülmesine vesile olacak sebepler ilham edebilir. Böylece aksaklıklar daha çabuk sona erecek ve yangının daha çabuk sönmesi sağlanacaktır.

Demek ki, sadece dua edip maddi sebeplere uymamak ne kadar eksik ve hata ise, sadece maddi sebepleri yerine getirip dua ve tevekkül gibi manevi sebepleri terk etmek de eksik ve hata olur.

Mümin konumu itibariyle, iki dünyalı; akidesi itibariyle iki kanatlı bir varlıktır. Hem bu dünyalı hem de öbür dünyalı olduğu için, her iki dünyayı da başarmak zorundadır. İki kanatlı olduğu için de hem tevhit hem de sebepler gerçeğine riayet etmek durumundadır.

Konuya bu açıdan bakınca, bir Müslümanın her ne olursa olsun hayatın her alanında hem maddi sebeplere hem de manevi sebeplere beraber uyması gerektiği açıkça anlaşılacaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Tekbir getirmek yangını söndürürse, itfaiyeye ne gerek var ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun