Tarikatta şeyhten tövbe (el alma) hakkında bilgi verir misiniz? O zamanki insanlar Efendimiz (asm)'in elinden tutup Allah'a tövbe eder miydi?

Soru Detayı
Bazı kimseler bugünkü Allah dostlarının ellerinden tutup Allah'a tövbe ediyorlar. Bu Allah dostlarının vekil tayin edip yanına gelemeyen insanlar için, bu vekiller insanların elinden tutup Allah'a tövbe ettiriyorlar. Efendimiz (asm) böyle bir şey yapar mıydı, kendiside vekil tayin eder miydi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

"El almak / el vermek" hadisesi tarikatlar ile ilgili bir adaptır. Şöyle ki: Bir havalide tarikatın bir kolunu temsil eden bir şeyh veya efendi olur. Bu zata intisap edip takip etmek ve ondan ve tarikatın feyizlerinden istifade etmek isteyenler olabilir.

Bu kişiler, şeyhin elini tutup hem tarikat alma hem de günahlarından tövbe / istiğfar etme ve bir daha günah işlememeye niyet etme anlamında bir manevi bağ teşkil ederler. Bu durumda şeyhin kuvvet ve dirayeti ne kadarsa, kendi müritlerine tasarruf eder. Mürit de “beni nezaret ve takip ediyor” diye şeyhinden çekindiği için, günah işlememeye azami dikkat eder.

Yüz yıllarca hükmünü bu şekilde icra etmiş olan tarikat ve el alma faaliyetleri, insanları Allah’a ulaştırmanın ve Allah’a sevdirmenin müessir bir yolu idiler. Fakat şimdiki zamanlarda, bu manada bir efendi ve müritlerine nezaret edecek kapasitede bir şeyh bulmanın biraz zor olacağı kanaatindeyiz. Çünkü, çoğunlukla bu zamanın insanlarına ve bu asrın ruhuna uygun bir hareket tarzı sergilenmemektedir.

Bu noktadan asrımızın ruhuna uygun bir İslamı yaşama tarzı olarak, ilim ve sohbet üzerine tesis edilmiş ve “birlikten kuvvet doğar” hakikatini ciddi bir şekilde tesis eden, cemaatleri daha müessir görmekteyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun