Tanımadığımıza selam vermek sünnet mi?

Tarih: 08.07.2023 - 22:30 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, tanıdık tanımadık herkese selam vermek sünnettir.

Nitekim Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhumâ’dan rivayet edildiğine göre bir kimse Resulullah aleyhissalatü vesselama

“Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır?” diye sordu. Hz. Peygamber de:

“Tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmen ve selam vermendir” buyurdu. (Buhârî, Îmân 6, 20; İstizân 9, 19; Müslim, Îmân 63)

“Yemek ikramı ve selam ifşası” hayır yapmakta iki önemli adımdır. Özellikle insanlar arası ilişkilerde bu iki hareket, birçok olumlu adımların atılmasını sağlar.

“Tanıdık tanımadık herkese” kaydı, hadisin metninde selam vermekle ilgiliymiş gibi gözükmektedir. Tercümeler de hep buna göre yapılmıştır.

Ancak Ali el-Kari’nin de işaret ettiği gibi, bu “tanıdık tanımadık herkese” kaydı, hem selam verme hem de yemek yedirme tavsiyelerinin her ikisi için de geçerli olabilir. Biz bu ihtimali dikkate alarak tercümeyi ona göre yaptık.

Yemek yedirmek ve selam vermek, toplumda sıcak ilişkilerin, köklü dostlukların kurulması ve güzelliklerin artması için iki önemli iyiliktir. Bunların muhataplarının “tanıdık tanımadık herkes” olması, her iki iyilik için de en geniş çerçevenin tespiti anlamına gelir.

Burada önemli bir noktayı daha hatırlamakta fayda vardır: Sevgili Peygamberimiz (asm), kendisine en üstün amellerin neler olduğunu soranlara, özellikle kendi durumları açısından yani onlar için en hayırlı ameli söylemek suretiyle cevap verirdi. Onun usulü bu idi. O yüzden cevapları değişik olurdu.

Yemek ikramı da selam ifşası da başlı başına birer cömertliktir. Benzer yönleri vardır. Zira insanlar, genellikle yakınlarına ve sevdiklerine ya da iltifat ve iyiliğe layık gördüklerine ikramda bulunur ve onlara selam verirler. Oysa her iki hâlde de kimseyi küçümsemeden herkese aynı davranabilmek son derece önemli bir olgunluk ve iyiliktir.

Bazı kendini beğenmişler, gözlerinin kestiği kimselere selam verirken çoğu insanı selam vermeye layık görmezler. Bu asla doğru bir hareket değildir.

Aynı şeyi yemek ikramında, davetlerde de görmek mümkündür. Oysa İslamiyet yemek yedirmekte ve selam vermekte böyle bir ayrıma gitmeden Müslümanlara eşit davranmayı emretmektedir.

Zamanımızda özellikle büyük şehirlerde, kimin ne olduğunu hangi inanç ve düşünceye sahip bulunduğunu, çoğu zaman kestirmeye imkân yoktur. Buna rağmen tanıdık tanımadık herkese selam vermek ve ikramda bulunmak, Müslüman iyilik severliğinin anlaşılması bakımından da oldukça önemlidir. Çünkü insan, ihsanın kuludur. İyilik görmekten, iyisin denilmekten hoşlanmayan normal bir insan düşünmek mümkün değildir. Anormaller ise, zaten konu dışıdır. Onlar bilmese de onların sahibi olan Allah bilir ve görür. Buna göre:

- Müslüman, herkese iyilik yapmaya bakmalıdır.

- İyilik konusunda, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmenin ve selam vermenin özel bir yeri ve önemi vardır.

- Toplumda sıcak ilişkilerin ve samimi dostlukların kurulmasına Müslümanlar öncülük etmelidir.

- Hz. Peygamber’in (asm) cevapları, soru soranların özel durumlarını dikkate alan önceliklere sahiptir. (İmam Nevevi, Riyazü's-Salihin Tercüme ve Şerh; H.No: 550, 845)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun