Süt akrabalığının (süt kardeşliğinin) ispatı için, sadece bir kadının -ben emzirdim- demesi yeterli midir? Süt kardeşliğin ispatı için; ikrar ve beyyine gibi iki durumdan bahsetmiştiniz. Bu beyyine kısmı hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

Tarih: 17.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kadınla erkek evlendikten sonra, yabancı bir kadın gelip «ikini­zi de emzirdim» derse:

1. Karı koca o kadını tasdik ederlerse, nikahları derhal hüküm­süz kalır. Cinsel temasta bulunmamışsa, mehir gerekmez.

2. Karı koca o kadının yalan söylediğine hükmederlerse, evli­likleri devam eder.

3. Haberi veren kadın adaletle tanınan bir kişi ise, ayrılmaları daha uygundur (tenezzühen ayrılırlar).

4. Bu durumda ayrılmadıkları  takdirde,  bir şey gerekmez ve karı koca birbirine helâl sayılır.

Bunun gibi iki kadının şahadette bulunması veya bir erkekle bir kadının veya âdil olmayan iki erkeğin veya âdil olmayan bir erkek iki kadının şahadeti de karı kocanın tasdik ve tekzibine göre hüküm taşır: Tasdik ederlerse, nikâhları fasit olur, tekzîb ederlerse evlilik­leri devam eder. (Siracü'lVehhac Şemsü'l-Eimme – Halvani.)

Yalnız erkek tasdik eder, kadın ise bunun yalan olduğunu söy­lerse, erkeğin tasdikine itibar edilerek nikâhları fasit olur. Bunun aksine, kadın tasdik edip erkek yalanlarsa, nikâh hali üzere kalır, yani evlilikleri devam eder. Ancak burada kadın kocasına yemin verdirebilir. Yemin ederse, mesele yok, etmekten kaçınırsa, o takdirde ayrılmaları sağlanır. (Et-Tehzib - Tebyinü'l-Hakayik Fahruddin Osman Zeylai; bk. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 3/15-16.)

İlave bilgi için tıklayınız:

SÜT AKRABALIĞI, SÜT KARDEŞLİĞİ

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun