Sünneti İslâm'dan soyutlamak isteyen guruplar var, bu konuda neler söylersiniz?

Tarih: 09.05.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslâm'ın amel ve uygulama boyutunu daraltıp, İslâm'ı tatbikî ve amelî sahadan tecrit ederek sadece fikrî ve kalbî rabıtalara bağlamaya ve "İslâm bir vicdan meselesidir." diyerek avam-ı nası, İslâm'ın yaşanan ve uygulanan değerlerinden uzaklaştırmaya çalışan kasıtlı ihanet şebekeleri şunlardır:

1. İslâm dininin, diğer semavi dinlere karşı gittikçe yayılmasını hazmedemeyen, taassup sahibi bir kısım müsteşrikler.

2. Selef-i salihinin, müçtehitlerin ve mazideki İslâm alimlerini, akıllarınca küçük düşürerek, gururlarını, enaniyetlerini sergilemek isteyen, şan ve şeref, alkış ve şöhret hissi ile sünnete karşı çıkarak, kamuoyunda görünmek sevdasına kapılan şöhretperestler.

3. İlmi seviyesi, Sünnet-i seniyenin, dinin kaynağı olduğunu idrak edemeyecek kadar eksik olanlar...

4. Güya Kur'an'ı yüceltmek düşüncesi ile sünnete önem vermeyen sadık ahmaklar.

İslâm tarihinde ilk defa sünnet ve hadislere karşı çıkan Haricîler olmuştur. Haricîler, dinde mutaassıp, muhakeme-i akliyede noksan insanlardır. İlk defa Müslümanlar arasında ayrılık çıkararak İslâmiyet'e darbe vuranlar da yine bunlardır.

Son asırlarda Haricî tıynetinde olan,  "Kur'an'dan başkasını tanımayız." diyen bazı kimseler de ortaya yeni bir şey koymamışlardır. Günümüzde Peygamber (asv)'in çizmiş olduğu sünneti tanımak istemeyenler ya Kur'an ve hadis hakkında hiçbir fikri olmayanlar yahut içine daldıkları nimet kendilerine onu vereni unutturan, boğazına kadar zevk ve eğlenceye dalarak yalnız dünya hayatına razı olanlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun