Sübhane zil mülki vel melekût... duasını okuyanın bütün günahları affedilir rivayeti sahih mi?

Tarih: 02.05.2019 - 20:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sübhane zil mülki vel melekût sübhane zil ızzeti vel ceberut duasını ömründe bir kere diyenin bütün günahları silinir diyorlar.
- Bu hadis hakkında ayrıntılı bilgi verir misiniz?
- Hadisin tamamı, kaynağı ve sıhhat durumu nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Deylemi’de geçen rivayetin tamamı şöyledir:

"Şüphesiz Allah Teala'nın nurdan bir denizi vardır ki, onun etrafında nurdan bir dağın üzerine, ellerinde nurdan mızraklar bulunan nurdan melekleri vardır.

O denizin etrafında şöyle diyerek Allah’ı tesbih ederler:

، سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ
، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ
، سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ
،  سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ

"Subhane zil mülki vel melekût,
Subhane zil ızzeti vel ceberut,
Subhanel hayyillezî lâ yemût,
Sübbuhun, Kuddusün, Rabbu’l-melaiketi ve’r-ruh…”

“Mülk ve melekûtun (maddi ve manvi bütün alemlerin) sahibini tesbih ederiz.
İzzet ve ceberut (ululuk) sahibini tesbih ederiz.
Hiç ölmeyecek diri olanı tesbih ederiz.
Çok münezzehtir! O, çok mukaddesdir.
Meleklerin ve Ruh’un Cebrail (as)’ın Rabbidir.”

"Her kim bu tesbihi günde bir kere veya ayda bir kere yahut senede bir kere veya ömründe bir kere söylese, onun günahlar denizin köpükleri veya kum taneleri kadar fazla da olsa yahut harpten kaçarak en büyük yedi günahtan birini yapmış da olsa, Allah Teala onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret eder.” (bk. Ali el-Müttaki, Kenzü’l-ummâl, no: 3840, 1/205)

İbn Arrak, senedinde geçen birçok kişiyi bilmediğini söyleyerek, bu rivayetin sahih olmadığına dikkat çekmiştir. (bk. Tenzihü’ş-şeria, no: 1882)

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun