Sihri ilk öğreten Harut ve Marut adlı melekler mi?

Tarih: 11.01.2023 - 14:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Harut ve Marut adlı melekler yeryüzünde ilk kez mi büyüyü öğretti?
- Çünkü hem Hz. Musa kıssasında sihir geçiyor hem de tarihsel verilere göre de önceden bu işler varmış. Yoksa o dönemde gelen melekler oradaki kişilere mi öğretti sadece?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

"Onlar, Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kâfir olmadı, fakat şeytanlar kâfir oldular; çünkü insanlara sihri, Bâbil’de iki meleğe, Harut’la Marut’a indirileni öğretiyorlardı. Hâlbuki bu iki melek, 'Biz ancak imtihan vasıtasıyız; sakın küfre sapma!' demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah’ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu (sihri) satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi!" (Bakara, 2/102)

Evvela şunu belirtelim ki, ayet ve hadislerde sihrin ilk defa ne zaman ve kimler tarafından ortaya konulduğuna dair herhangi bilgi görünmemektedir.

- Hz. Musa zamanındaki sihrin varlığı ayetlerle sabittir.

"O halde Allah'a kaçın, ben size onun tarafından görevlendirilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. İşte böyle; kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, 'O bir sihirbaz veya bir mecnun.' demiş olmasınlar." (Zariyat, 51/50-52)

mealindeki ayetlerde Hz. Muhammed (asm) Efendimizden önceki peygamberlerin kavimleri de kendileri için sahir veya mecnun dedikleri belirtilmiştir. (bk. Razi, Kurtubi, Meraği, ilgili yer)

Fakat Kuran’da “O bir sihirbaz veya bir mecnun” demiş olduklarına dair ifadede şöyle bir incelik vardır:

Kavimlerin bir kısmı gelen peygambere sâhir, bir kısmı da mecnun dedikleri anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Nuh’un kavmi kendisi için “bu mecnun bir adam” demişler, sâhir dememişler, çünkü o dönemde daha sihir bilinmiyordu. (bk. İbn Aşur, ilgili yer)

Bu bilgiden anlaşılıyor ki, sihir Hz. Nuh zamanında yoktu. Kuvvetli ihtimalle Babillilerde, Hz. İbrahim döneminde, daha sonra Hz. Musa, Hz. Süleyman ve nihayet Hz. Muhammed (asm) döneminde bu sihrin devam ettiği anlaşılmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun