Şia’nın, Yasin suresi 12. ayette geçen "imamin mubin" lafzını imamete delil görmesi doğru mudur?

Tarih: 05.12.2014 - 00:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu iddia sahibine nasıl cevap verebiliriz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Ayetin meali şöyledir:

“Şüphesiz, ölüleri biz diriltiriz ve insanların dünyada yaptıklarını da öldükten sonra geride bıraktıkları eserlerini de biz yazarız. Zaten biz, her şeyi İmam-ı Mübinde /açık bir kitapta (yani Levh-i Mahfuz’da) sayıp kaydetmişizdir.”(Yasin, 36/12)

Şimdi bu ayetin bu manası ile İmamlar arasında ne gibi bir bağ olabilir ki!..

- Burada yer alan “imam” kelimesi tekildir ve Biri ifade eder. Oysa imamlar on iki tanedir. Şimdi bu ayetteki imam hangisidir?

- Ayette insanların yaptığı iyi ve kötü amellerinin hepsinin yazıldığı bir “imam”dan söz edilmektedir. İmamlarda böyle bir şeyin yazılması mümkün mü?

- İmam kelimesinin bulunduğu her yerde “Şii imamlarına” işaret ettiği bilgisi, hangi ayet veya hadiste yer almaktadır?

- Kur’an’da Hz. İbrahim için de “imam” unvanı kullanılmıştır.(Bakara, 2/124) Tevrat için de “imam” sözcüğü kullanılmıştır. (Hud, 11/17; Ahkaf, 46/12)

- Milyonlarca İslam alimi, sorudaki ayette yer alan “kitab-ı mübin”den maksat Levh-i mahfuz olduğunu bildirdiği halde, bunun Şia imamlarına işaret ettiğini söylemek için çok ciddi bir cahil olmak gerekir.

- “O gün insanlardan her ümmeti / topluluğu / grubu onların İmamları(nın adı) ile çağıracağız.” (İsra, 17/71) mealindeki ayette imam; rehber, önder, lider anlamında kullanılmıştır. Kıyamet günü peygamberler de birer imam olarak anıldığı gibi, Firavunlar da birer imam olarak anılacak. Ve  ümmetler/gruplar kendi liderlerinin adıyla anılacak, söz gelişi “Ey Muhammed’im ümmeti!” “Ey Firavunun grubu!” şeklinde çağrılacaklardır. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

- Doğrusu, Yasin suresi 12. ayeti sorudaki şekilde yorumlayan bir Şia aliminin olduğuna da ihtimal veremiyoruz. Bu tür iddialar, halk kesiminden bazı cahil kimselerin hezeyanlarıdır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun