Şeytanı uzaklaştıran dua var mıdır? Okunduğu zaman anında şeytanı uzaklaştıran dua...

Tarih: 07.02.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Şeytandan ve diğer zararlı şeylerden sakınmak için okunan dualar çoktur.

Enes´den (Radiyaîlahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

"Kim evinden çıktığı zaman: 'Bismillâhi tevekkeltü alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.' (Allah´a tevekkül edip Allah´ın adıyla çıkarım. İbâdete güç yetirmek ve günahlardan korunmak ancak Allah´ın kuvvet ve kudreti iledir), derse; (Melek tarafından) ona şöyle söylenir: 'Her kederden emin kılındın, mu­hafaza altına alındın ve doğru yola iletildin. Ayrıca şeytanlar ondan uzak­laşır.' " (Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî ve başka sünen sahipleri.)

Ebü Davud da rivayetinde şunu ilâve etmiştir:

"Bir şeytan diğer şeytana der ki: Hidayete iletilen, her kederden emin kılınan ve muhafaza altına alınan bir adamla nasıl uğraşacaksın (onu nasıl kaydıracaksın)?"

Ayrıca şu dua da okuanbilir:

"Rabbenâ lâ tüziğ kulûbena ba'de iz hedeytenâ ve heblenâ min ledünke rahmeten, inneke entel vehhâb. İlâhi nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke. Allahümme'hfaz imanena mineşşeytanirracîmi fi cemi'i umrina siyyemâ min selbihi vaktennezi bi bereketi Kur'ani'l-Azîmi ve bihürmeti Resûlike'l Kerîmi bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîne. Allâhumme yâ veliyyel İslâmi, mütemessiken bil islâmi hattâ nelkâke bihi."

"Ey bizim Rabbimiz, Sen bizi dogru yola hidayet ettikten sonra kalblerimizi şek ve şüpheye meylettirme. Senin katından yalnız rahmet olan istikamet üzere olmamızı nasip et. Muhakkak Sen herkesin muradlarını vericisin. Allah'ım, rahmetini umar ve gazabından korkarız. Allah'ım, Kur'an-ı Azim'in bereketiyle ve Rasûl-i Ekrem'in hürmetiyle bizim imanımızı ölüm gelip çatıncaya kadar, bütün ömrümüz boyunca lânetlenmiş şeytandan muhafaza eyle, lutuf ve kereminle yâ Erhamerrâhimin. Allah'ım ey İslam'ın koruyucusu, Sana kavuşuncaya kadar bizi İslam'dan ayırma."

İlave bilgi için tıklayınız:

Şeytandan Allah’a sığınmak nasıl olmalıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun