Selefiler hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 04.10.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

-  Şu andaki Selefiliğin kurucusu kimdir?
- Bu Selefiler İmamı Azam'a hakaret ediyorlar, mezhep imamlarını kabul etmiyorlar... 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sözlük anlamı itibariyle, önceden yaşayan, daha önce gelen anlamında olan Selef kelimesi, İslam literatüründe, kavram olarak İslam’ın ilk dönemlerinde yaşayan, kendilerine göre metotları ve görüşleri olan ilim adamlarıdır. Daha sonra yaşadığı halde aynı metotları benimseyen ve aynı görüşleri paylaşan âlimlere de Selefiyye denmektedir. İlk dönem Selef âlimlerini diğerlerinden ayırmak için onlara mütekaddimun selef (ilk dönem selef), diğerlerine de müteahhirun selef denmektedir.

Ehl-i Sünnet olarak bilinen gurupta yer alan alimler de Selef ve halef olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İtikatta Eş’arî mezhebinin kurulmasından önceki alimlere Selef, daha sonra gelenlere ise Halef adı verilmiştir.

Aralarındaki en belirgin fark şudur: Selef alimleri, metafizik âlemle ilgili nasların / Kur’an ve hadis metinlerinin yorumlanmasını doğru bulmamaktadır. Onları olduğu gibi kabul edip hakikatini Allah’a havale ederler. Akılla bu konularda hüküm koymanın gerçeği karşılamayacağını savunurlar.

Halef alimlerinin ise, Ebu’l-Hasan el-Eşarî’den itibaren başladığını söyleyebiliriz. Bu zat kelamcı olduğu için, halef âlimlerinin teşkil ettiği ilk gruplar daha çok kelamcı olanlardı. Bunlara göre, eski zaman insanlarında var olan saf ve temiz duygular ve de teslimiyet duyguları yıprandığı için, özellikle filozof ve batıl gruplardaki kimselerin ortaya attıkları yanlış düşüncelerine cevap vermek için onların silahını kullanmak, akla karşı aklı çıkarmak ve müteşabih olan nasları akla yaklaştırmak için, yorumlama metodunu kullanmanın gerekli olduğunu savunurlar.

Ancak günümüzde var olan ve Vehhabilik denilen bir akım da Selefilik iddiasındadır. İki yüz yıllık bir maziye sahip olan bu akımın kurucusu Abdulvahhab isminde bir zat olduğu için bunlara Vehhabi adı verilmiştir. Bunlar da Müslümandır. Ancak, zaman ve zemini nazara almadıkları için birçok yanlışlara giriyor ve onlardan bazıları -bizzat Seleften olan- İmam-ı Azam, İmam Malik ve İmam Şafinin mezheplerini de doğru bulmuyorlar. Rastgele Müslümanları şirkle itham ediyorlar. İmam Ahmed’in ve İbn Teymiye’nin bazı görüşlerini kendilerine uygun buldukları için, bunları kendilerine imam olarak kabul ediyor ve Hanbeli mezhebine bağlı olduklarını iddia ederken, diğer yandan herhangi bir mezhebe bağlı olmanın doğru olmadığını ileri sürmektedirler.

Biz, Müslüman olan bu insanları asla tekfir etmeyiz. Fakat gördüğümüz yanlışlarını ilmi olarak düzeltmeye çalışacağız. Çünkü biz, muhabbet fedaileriyiz husumete vaktimiz yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

VEHHABİLİK.

SELEFİYYE.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mahzul kul

benim dayımda selefiliğe karıştı.benden 5 yaş büyük.3 çocuğu var.suriyeye felan gidiyor savaşmaya.köye geldiğinde teyzelerime namaz kıldırıyordum eniştemde vardı.benim arkama namaza durmadı.gitti odada yalnız kıldı.camide de namaz kılmıyor.imamları memur oldukları için tekfir ediyor.ben memurda değilim.beni niye tekfir ediyor onu anlayamadım.Allah sonunu hayr etsin..dikkat ettim suriyeye felan gitmesi savaşması onda bir nevi fahr hali meydana getirmiş.öyle hissettim.yanlış düşünüyorsam Allah beni affetsin.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Burhannilufer

bunlara göre demokrasiyle yönetilen ülke de vatandaşın seçimlerde kullandığı oylar, şifktir... Biz Müslümanlar bunların tuzagına düßmemek için , Allah tan bizlere hidayet niyaz ederim.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun