Seferi iken nafile namaz kılınır mı?

Tarih: 21.10.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber Efendimiz (asv)'in seferi iken nafile namaz kıldığı rivayet edilmiş midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Nevevî'nin söylediğine göre (Neylü'l-Evtâr, III, 219 vd.) fakihler seferde mutlak nafile namazlarının müstehap olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak, vakit namazlarına bağlı olan nafile na­mazların müstehap olduğu konusunda farklı düşünmüşlerdir. İbni Ömer ve başkaları bunları terk etmişlerdir. Şafiî ve talebeleri ile cumhur sünnet namazları müste­hap kabul etmişlerdir.

Cumhurun dayandığı birinci delil, namaz vakitlerinde na­mazlara bağlı olan sünnetlerin mutlak manada mendup olduğu ile ilgili umumî ha­dislerdir.

Bununla beraber, Hz. Peygamber (a.s.m) Mekke'nin fethedildiği gün kuş­luk namazını kılmıştır, sabah namazının iki rekâtını da uyuyakaldıkları ve üzerleri­ne güneş doğduğu zaman kılmıştır.

Sünen sahiplerinin zikrettikleri daha başka ha­disler de vardır. Fakihler mutlak nafilelere kıyas ederek seferde sünnet namazların kılınmasının müstehap olduğuna görüşüne varmışlardır.

Hanefiler şöyle demişlerdir: Eğer seferî emniyet içinde bir yerde konaklayıp yerleşmişse, namaz vakitlerine bağlı bulunan sünnetleri de kılar. Fakat, eğer korku ve kaçma durumunda ise yani işi acele ve yolculuğuna devam etmek zorunda ise, sünnetleri kılmaz. Muhtar olan görüş de budur. (ed-Dürrü'l-Muhtâr, I, 742; bk. İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Prof. Dr. Vehbe Zuhayli)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun