"Secdede üç kere, 'Ya Rabbiğfir lî.' diyen, secdeden kalkmadan mağfiret olur." anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 23.06.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadisin kaynağı nedir; farz namazlarda da okunabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Rabbiğfir lî” veya “Allahümme’ğfir lî ve’rhamnî” duasını iki secde arasında söylemek güzeldir. Şafii, Hanbeli ve Maliklere göre sünnettir.

Hz. Peygamber (asm)'in secdede “Allahümme’ğfir lî” duasını okuduğuna dair hadisler de vardır. (bk. Mecmau’z-zevaid, h. no: 2772)
 
Ayrıca, sorudaki şekliyle bir hadis rivayeti de vardır. Ancak, Hafız Heysemi, seneddeki iki raviyi tanımadığını söyleyerek, az da olsa hadiste bir zaaf unsurunun olduğuna işaret etmiştir. (bk. Zevaid, h.no: 2785)
 
Hadiste “bir kimse secdeye vardığında bunu okursa...” ifadesinden farz ile sünnetler birlikte anlaşılmaktadır. Fakat yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bazı mezheplere göre, bunu iki secde arasında yapmak daha uygundur. Belki de daha sahih başka rivayetler olduğu içindir...
 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun