Hz.Ömer sonradan (İslam geldikten altı yıl sonra) Müslüman olduğu halde, sahabeler arasında nasıl mümtaz bir yere ulaşmıştır?

Tarih: 24.11.2006 - 10:50 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ömer (ra)'in Peygamberimizin (asm) duasına mazhar olmasının yanında hakperestlik, adaletperverlik gibi üstün kişilik özelliklerine sahip olması ve İslam'a hizmette gösterdiği fedakarlıklar, onun sahabeler arasında mümtaz bir mevkiye ulaştırmıştır.

Kendisini öldürmeye geldiğinde Resulullah (asm), Ömer (r.a)'ın iki yakasını tutarak;

"Müslüman ol ya İbn Hattab! Allah'ım ona hidayet ver!"

dediğinde, Ömer (r.a), hemen kelime-i şehadet getirerek imân ettiğini açıkladı. (İbn Sa'd, Tabakatu'l Kübra, II/268-269; Üsdül-Ğâbe, IV/148-149; Suyûtî, Tarihu'l-Hulefa, Beyrut 1986, 124 vd.).

Onun bazı özellikleri ve hakkında verilen bilgiler şöyledir:

Rivayetlere göre Ömer (r.a)'ın Müslüman oluşu, Resulullah (asm)'ın yapmış olduğu;

"Allah'ım! İslâmı Ömer b. el-Hattab veya Amr b. Hişam (Ebû Cehil) ile yücelt."

şeklinde bir duanın sonucu olarak gerçekleşmişti (İbnul-Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fi Temyîzi's-Sahâbe, Bağdat t.y., II/518; İbn Sa'd, aynı yer; Suyûtî, a.g.e., 125).

Taberî'nin İbn Abbas'tan tahric ettiği bir hadise göre, Müslümanlığını ilk ilân eden kimse Hz. Ömer (r.a) olmuştur (Suyûtî, a.g.e.,129).

Ömer (r.a), Medine dönemi boyunca İslam'ın yücelişini etkileyen bütün olaylara aktif olarak iştirak etmiştir. Resulullah (asm)'ın önemli kararlar alacağı zaman görüşlerine başvurduğu kimselerin başında Ömer (r.a) gelir. Onun ileri sürdüğü görüşler o kadar isabetliydi ki; bazı ayetler onun daha önce işaret ettiğine uygun olarak nazil oluyordu. Resulullah (asm) onun bu durumunu şu sözüyle ifade etmekteydi:

"Allah, hakkı Ömer'in dili ve kalbi üzere kıldı." (Üsdül-Ğâbe, IV/151).

Ömer (r.a), bütün meselelere karşı net ve tavizsiz tavır koymakla tanınır. Onun küfre karşı düşmanlığı; müşriklerin, İslâma karşı olan saldırılarını hazmedememe konusundaki hassasiyeti; bazı kararlara şiddetle karşı çıkmasına sebep olmuştur. Hudeybiye'de yapılan anlaşmanın müşrikler lehine görünen maddelerine karşı çıkışı bunlardan biridir. Ancak o, Resulün, Allah Teâlâ'nın gösterdiği doğrultuda hareket etmekten başka bir şey yapmadığı uyarısı karşısında, hemen kendini toparlamış ve olayın iç gerçeğini kavramıştı.

Resulullah (asm)'ın vefatının hemen peşinden ortaya çıkan karışıklığın Hz. Ebû Bekir (ra)'in halife seçilmesiyle yok edilmesinde Hz. Ömer (ra) büyük rol oynamıştır. Hz. Ebû Bekir (ra)'in kısa halifelik döneminde en büyük yardımcısı Ömer (r.a) olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun