Secde ayetlerini birkaç defa okumaktan dolayı, her biri için ayrı ayrı tilavet secdesi gerekir mi?

Tarih: 01.05.2012 - 12:03 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Aynı mecliste aynı secde âyeti birkaç kez ardarda okunursa, hem okuyanın, hem dinleyenlerin bir defa secde yapmaları yeter. Bunun aksine aynı secde âyeti ayrı ayrı meclislerde okunursa veya aynı mecliste ayrı ayrı secde âyetleri okunursa, her birisi için ayrı bir Tilâvet Secdesi yapmak gerekir.(1)

Secde âyetini okuyan aynı mecliste onu birkaç kez okur, ama işitenler ayrı ayrı meclislerde onu dinlerlerse, okuyana bir defa, din­leyenlere bulundukları meclis sayısınca Tilâvet Secdesi gerekir. Bu­nun aksine dinleyenler aynı mecliste bulunurken okuyan aynı âyeti birkaç mecliste tekrar ederse, okuyana bulunduğu meclis sayısınca, dinleyenlere bir defa Tilâvet Secdesi vâcib olur. Bu Meşayih-i Fuka­hadan çoğuna göredir ki biz de ona göre amel ediyoruz.

Bir evin ve camiin içi tek meclis sayılacağından gerek okuyanın, gerek dinleyenin ev ya da câmî' içinde aynı secde âyetini birkaç yer­de okumaları veya dinlemeleri de bir defa Tilâvet Secdesi yapmayı gerektirir.

Aynı secde âyeti aynı mecliste birkaç kere tekrar edilirken ara-yerde su içmek veya konuşmak ya da birkaç lokma bir şey yemek birkaç kez Tilâvet Secdesini gerektirmez. Bunun gibi arayerde teşbih ve zikirlerle meşgul olmak da bir meclis hükmünü kaldırmaz.

Secde âyetini okuduktan sonra birkaç sahife Kur'ân okur ve son­ra tekrar aynı secde âyetini okursa, yine bir defa Tilâvet Secdesi kâfi gelir. Bununla beraber iki kez yapmasında bir sakınca yok, bilâkis yarar vardır.

Yolculuk halinde bineğinden inip secde âyetini okur, sonra tek­rar hayvanına binip aynı secde âyetini tekrar -henüz hareket etme­den, yani bir mesafe kat'etmeden okursa, yine ikisi için bir Tilâvet Secdesi kâfi gelir. Ama bineğine binip yola devam ettikten sonra okursa, meclis değiştiğinden her biri için ayrı secde yapması gere­kir.

Bunun aksine hareket eder, yani bineğinin üzerinde iken secde âyetini okur, sonra yol almadan inip bu kez yerde aynı âyeti okur­sa, ikisi için bir Tilâvet Secdesi yeter olur.(2)

Yürürken secde âyetini tekrarlarsa, her biri için bir Tilâvet Sec­desi yapması gerekir. Büyük bir ağacın başında daldan dala veya ağaçtan ağaca atlayıp geçerken her biri dal veya ağaçta aynı secde âyetini tekrarlarsa, herbiri için ayrı bir Tilâvet Secdesi vâcib olur. Deniz ya da ırmakta yüzerken de durum aynıdır.

Aynı mecliste aynı secde âyetini tekrar tekrar okurken ara yer­de karnını doyuracak kadar yemek yer veya geniş bir sohbette bu­lunur ya da bir süre uyursa, o takdirde her biri için ayrı bir Tilâvet Secdesi -istihsanen- gerekir.(3)

Kaynaklar:

(1) El-Muhit / Radıyüddin Serahsi.

(2) El-Cevheretü'n-Neyyire - Fetâvâ-yi Hindiyye.

(2) El-Muhit / Serahsî.

(Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/441-442)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun