Sabah okunan Kur'an mı şahitlik edecek yoksa sabah namazı mı?

Tarih: 03.07.2017 - 00:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Genel olarak İsra 78 ayetine bakınca çoğu mütercim Kuran el-Fecr ifadesini sabah namazı olarak çevirmekte. Halbuki bu ayette Sabah namazı yani Salat el-Fecr ifadesi geçmemekte. Eğer Allah isteseydi öyle diyemez miydi?
- Yoksa bu meallerdeki bir hata mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

"Güneşin (zeval vaktinde) kayması anından, gecenin kararmasına kadar, güzelce namaz kıl, sabah namazını da. Çünkü sabah namazı şahitlidir.” (İsra, 17/78)

Ayetteki ''Sabah Kur'an'ı" anlamındaki “Kur'ane'l-Fecr” ifadesini, âlimler sabah namazının kastedildiğine ittifak etmişlerdir. Bu kelime, ayetteki "Namaz kıl" ifadesindeki, "namaz" kelimesine atfedilmiş olup, takdiri, "o namazı kıl ve sabah namazını da kıl" şeklinde olur.

Ayrıca bu ifadede başka incelikler de vardır:

Birinci İncelik: Bu ayet, namazın ancak kıraatle (Kur'an okumayla) tam olacağını gösterir.

İkinci İncelik: Allah Teâlâ bunda, Kur'an'ı, fecre muzaf kılmıştır. Buna göre kelamın takdiri, "Fecrin Kur'an'ını da yerine getir." şeklinde olur.

Üçüncü İncelik: Fakihler, sünnet olanın, sabah namazındaki kıraatin, diğer namazlardaki kıraatlerden daha uzun olması gerektiğini beyan etmişlerdir. Binâenaleyh ayetteki, "sabah Kuran”ından maksat, bu namazda, uzun okumaya teşvik etmedir. Çünkü bizatihi zikredilmiş olmak, o şeyin başkasından daha mükemmel olduğuna delalet eder. (bk. Razî, ilgili ayetin tefsiri)

Dördüncü İncelik: Cenâb-ı Hak, sabah namazının Kur'an'ını (kıraatini) "meşhûd" (şâhitlidir, müşahede edilir, seyredilir) olarak nitelemiştir.

Alimlerin çoğu, bunun şu manaya olduğunu söylemişlerdir:

Gece ve gündüz melekleri, sabah namazında imamın arkasında bir araya gelirler. Gündüz melekleri, insanlar sabah namazını kılarlarken ve gece melekleri henüz göğe çıkmadan yeryüzüne inerler.

Binâenaleyh imam sabah namazını bitirdiğinde gece melekleri yukarı çıkar, gündüz melekleri yeryüzünde kalırlar.

Gece melekleri yukarı çıktıklarında, "Ey Rabbimiz, kulların, sana namaz kılarlarken onlardan ayrıldık." derler.

Gündüz melekleri de "Ey Rabbimiz, kullarına, onlar namaz kılarlarken ulaştık." derler.

Allah Teâlâ da bütün meleklerine, "Şahit olun ki onları bağışladım ve günahlarını affettim." der. (bk. Razî, İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

Demek ki, ayetteki ''Sabah Kuran'ı" anlamındaki “Kur'ane'l-Fecr” ifadesiyle, sabah namazı kastedilmiştir. Sabah Kur'an’ı buyurulması ise, sabah namazlarında daha çok kıraat edilmesine teşvik etmek içindir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İsra suresi 78. ayette, sabah namazının şahitli olduğu ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun