Reenkarnasyon şeklinde bir ölüp dirilme dinimizde var mı?

Tarih: 31.03.2021 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Nuh'un ölüp dirilme şeklinde 950 yıl yaşadığıyla ilgili bir yazı okudum. Doğruluğu var mı?
"Nuh (a.s)'un, Kur'an'da bahsedilen bazı diğer kişiler gibi öldürülüp diriltilerek, kavmi içinde toplam 950 yıl (yaşadığı değil) yaşamıştır."
- Böyle bir yazı okudum ve merak ettim ölüp dirilmeyle ilgili Hz. İsa’nın mucizeleri var sanırım. Onun dışında başka insanların ölüp Allah'ın diriltmesi sonucu tekrar dünyada yaşatması gibi örnekler var mı?
- Bu örnekler var ise bunların reenkarnasyondan farkı nedir? Yani reenkarnasyonda ölüp başka canlı bedeninde dünyaya geri gelmekten bahsederler.
- Bizim dinimizde ise ölüp aynı bedende dirilme olayı mümkün müdür? Tarihte örnekleri var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Reenkarnasyon şeklinde bir ölüp dirilme olayı dinimizde yoktur. Ne kendi bedeninde ne de başkasının bedeninde böyle bir dirilme yoktur.

Hz. Nuh ile ilgili bilgi de tamamen yanlıştır. Ne ayetin açık ifadesinde ne de tefsircilerin yorumlarında böyle bir şey söz konusu değildir.

“Andolsun ki biz, Nuh'u kendi kavmine gönderdik de O, dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümleri­ni sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O'nu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık." (Ankebut, 29/14 ve 15)

mealindeki ayette açıkça belirtilmiştir ki, Hz. Nuh, Tufandan önce kavmi arasında kalarak 950 senelik bir hayat yaşamıştır.

Dünyada öldükten sonra tekrar diriltilen kimselerin bu hayatı bir mucize eseridir ve reenkarnasyonla hiçbir ilgisi yoktur. Bunun böyle olması da Allah’ın insanlara haşrin/yeniden dirilişin varlığını rahmetiyle göstermek içindir. Mesela: 

- Öldükten tam yüz sene sonra tekrar diriltilen bir kişinin (Hz. Üzeyir’in) hayat hikayesi. (Bakara, 2/259)

- Hz. İbrahim’in kalbini tatmin eden kuşların diriltme olayı. (Bakara, 2/260)

- Hz. İsa’nın bir mucizesi olarak, onun eliyle ölülerin diriltilmesi. (Al-i İmran 3/49)

- Ölümvari uykuya daldıktan tam üç yüz dokuz yıl sonra yeniden hayata döndürülen Ashab-ı Kehf örneği. (Kehf, 18/25)

Bütün bu olaylarda Allah’ın diriltmesi söz konusudur. Reenkarnasyonda ise, bir kural olarak ölenlerin bir zaman sonra kendi bedenlerinde veya başka varlıklarda bulunmak üzere tekrar dünyaya gelmelerini ifade eder.

Ayette yer verilen diriliş olaylarının zikredilmesi, Allah’ın kudretini ve ahirette insanların yeniden diriltileceğini göstermeye yöneliktir. Reenkarnasyonda bu düşüncenin tam tersi bir konum söz konusudur.

Reenkarnasyon önce ruhun kendi cesedine, sonra da başkalarının bedenine dönmesi olarak ifade edilir. Bu konuda Mısır Firavunlarının bedenleri bu sebepten ötürü mumyalanmıştır. Ve üç bin yıldan fazla bir zamandır bu cesetler aynı yerinde duruyor ve şimdiye kadar onlardan hiçbiri bir daha canlanmamıştır.

Bu da bu düşüncenin yanlış olduğunun açık göstergelerinden sadece biridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun