Hz. İsa’nın ölüleri Allah’ın izniyle diriltmesi nasıl açıklanabilir?

Tarih: 30.07.2011 - 00:11 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Allah'ın, ölülerin tekrar dünyaya döndürülmeyeceğine dair sözü olmasına rağmen, Hz. İsa’nın ölüleri Allah’ın izniyle diriltmesi nasıl açıklanabilir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah’ın ölüleri dünyaya geri göndermeyeceğine dair sözü (bk. Enbiya, 21/95; Yasin, 36/31) vardır.

Ancak, konuyla ilgili Kur’an’ın ifadeleri, umumî bir prensibi ortaya koymakta, öldükten sonra hiç kimsenin bir daha dünyaya gelme şansının olmadığına, -reenkarnasyon düşüncesinin de batıl bir safsata olduğuna-, artık kişi istese de yeniden imtihana tabi tutulması yönünde kendisine bir imkân verilmeyeceğine dikkat çekmektedir.

Bir mucize veya keramet eseri olarak diriltmelerin varlığı, birer istisnadır, umum kaideyi bozmaz.

Kaldı ki, bu tür dirilmeler, yeniden dünya hayatına karışacak, yeniden bir hayat sürecek şekilde olmayıp, belli bir zaman dilimine mahsus geçici bir diriliş simgesidir. Bir mucize eseri olarak hayata yeniden başladıktan ve kendilerinden beklenen sonuç alındıktan sonra tekrar ölürler.

Bu ölülerin diriltilmesinden maksat mucizenin varlığını göstermek ise -söz gelimi- bu manzarayı gösterdikten sonra hemen ölürler. Nitekim Ashab-ı Kehf de uyandıktan kısa bir süre sonra, yani haşrin varlığını insanlara gösterdikten sonra tekrar ölmüşler.

Nitekim Hz. Peygamber (asm)'ın gösterdiği ölülerin diriltilmesiyle ilgili mucizelerden de anlıyoruz ki, bunlar mucizeden hemen sonra vefat etmişlerdir. (bk. Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1/320; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3/106; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6/157-158)

Örneğin, Zeyd ibni Hârice, vefat ettikten sonra etrafında kadınlar ağlarken, birden "Ensıtû, ensıtû / Susunuz, susunuz." deyip, fasih bir dil ile, "Muhammedün Resulullah; esselâmü aleyke yâ Resulallah." diyerek bir miktar konuşup vefat eder. (bk. Beyhakî, Heysemî, Zevaid, 5/179,180; İbn Kesir, el-Bidaye, 5/156-57)

Demek ki bunlar, dünyaya dönmek ve yeniden imtihana tabi olmak anlamında bir dirilme değildir.

Bu harika olaylar, hem Allah’ın sonsuz kudretine, hem öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna, hem mucize sahibi peygamberin doğruluğuna, hem keramet sahibi velinin velayetine, hem bizim gibi insanların imanını kuvvetlendirmeye birer delil ve birer misal olmaktadır.

“İstisnalar kaideyi bozmaz.” kaidesi ilmî bir kaidedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun