Ramuz-ul Ehadis hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 17.02.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

 "Muhakkak ki Said fitnelerin içine girmiş ve sabretmiştir. O sakalsızdır." sözü hadis midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. "Ramuzu'l-Ehadîs" isimli kitap, muteber sünnet kitaplarının veciz ve çok hikmetli hadîslerini alfabetik sırasına göre derlemiştir. Daha önce İmam Suyutî gibi zevat bu üslup üzerinde yürümüşlerdir. Ama bu hadîsleri tasnif eden Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî Hazretleri, öncekilerden de istifâde etmek suretiyle daha güzel bir hale getirdi. Allah hepsinden razı olsun.

İnanç, ibâdet, terbiye, zikir ve fikir gibi İslâm'ın önemli konularını güzel bir tarz üzere Peygamber (asm)'in veciz ve hikmetli sözleriyle açıklamakla İslâm'a büyük bir hizmet vermiştir. Sünnet kitaplarından seçilmiş olan bu hadîslere bir şey demek mümkün değildir. Çünkü söz Peygamber (asm)'in sözüdür. Musannifin payı sadece derleyip bir araya getirmektir. Bu kitabın içinde sahih, hasen ve kuvvetli hadîsler bulunduğu gibi zayıf hadîsler de vardır. Musannif bizzat bunu mukaddimede beyân ediyor. Zayıf hadîs her ne kadar ahkâmı isbat etmek için bir hüccet teşkil etmiyor ise de, ibâdet ve fezaili amal alanında onunla amel edilir. Bu tip hadîslerin bulunması ise ona leke getirmez.

2. “Şüphe yok ki said (bahtiyar) fitnelerden uzak kalandır [Resûl-ü Ekrem (a.s.m.), bu cümleyi üç defa tekrarlamıştır.] Fakat fitnelere mübtelâ olur ve sabreder. Ona müjdeler, onu o hâle düşürenlere de yazıklar olsun." (Ebû Davud, Fitne: 2)

Bu hadiste geçen, üç defa tekrar edilen ve yukarıda müjdeler olsun diye mânâlandırılan “fevâhen” kelimesinin değişik manaları, Aliyyü'l-Karî'nin Mirkatü'l-Mefatih'inde (Aliyyü'l-Karî, Mirkatü'l-Mefatih, 5:151), Rumuz ve Levamî'de (bk. Levami', 1:652.) izah edilmektedir. Rumuz'un kenarında "fevâhen" kelimesine el-vehyü, yani sakalı tıraş edilmiş manasının da verildiği görülmektedir. Tezkire-i Kurtubî'de de aynı manaya yer verilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun