Peygamberimizin yaptığı evlilikler koruma amaçlı ise, öldükten sonra neden evlenmeleri yasaklanmıştır?

Tarih: 08.07.2015 - 00:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimizin 11 tane evliliği var ve bunların birçoğu dul hanımları koruma ve himayesi altına alma amaçlıdır deniyor. Fakat Peygamberimiz vefat ettikten sonra tüm eşlerinin çoğu tekrardan dul kalıyor.
- Peki Peygamber eşlerinin başkalarının himayesi altına girmelerinin yasaklanması neden olabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Peygamberimiz (asm)'in evliliği sadece o kadınları koruma evliliği olduğunu kim söylemiş? Bu evliliklerin sosyal, siyasal, ekonomik, dini, koruma amacı gibi birçok yönü vardır.

Örneğin Hz. Aişe evliliğinin en önemli hikmeti, dinin temel hükümlerinin ikinci kaynağı olan sünnetin bir muallimesi olmasında şüphe yoktur.

Hz. Zeyneb’le evliliğinin hikmeti “evlatlık edinme hükmünün ibtali” olduğu Kur’an’da yazılıdır.

Genel olarak çok evliliğinin en önemli bir hikmeti, aile hayatının mahrem yönlerinin nasıl olması gerektiği konusunda, müminlerin anneleri tarafından ümmete ders verilmesidir.

- Kaldı ki, Hz. Peygamber (asm)'in vefatından sonra onun hanımlarıyla evlenmenin yasaklanması ayrı bir koruma ve himayedir. Çünkü, Hz. Peygamber ile evliliklerindeki koruma hikmeti, daha çok ekonomik ve sosyal yönü itibariyledir. Hz. Peygamber (asm)'in vefatından sonra da onların “müminlerin anneleri” statülerinin devam ettirilmesi, bu koruma işinin en belirgin bir zırhı olmuştur. Gelen her halife onlara karşı bu statüye uygun bir tavır sergilemiş, gereken saygıyı göstermiş ve yardım elini uzatmıştır.

Eğer yeniden bir evlilik olsaydı, onların bu maddi ve manevi katma değerli statüleri ortadan kalkmış olacaktı.

- Demek ki meseleye yalnız koruma açısından da bıkılsa, Hz. Peygamber (asm)'in vefatından sonra onların eşlerinin “ümmetin anneleri” statüsünde durdurulmaları, hem maddi hem manevi bir himaye ve bir koruma zırhıdır.

- Resûlullah (asm)’ın vefatından sonra hanımlarının geçimi beytü’l-mâlden/hazineden kendilerine tahsis edilen ödenekle sağlanmış, ayrıca Abdurrahman b. Avf gibi sahâbîler kendilerine hediyeler göndermek suretiyle ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Hz. Peygamber (asm)’in, vefatından sonra hanımlarının geçimine yardımcı olacak kişiler hakkında övücü sözleri vardır. (Müsned, VI, 104, 120-121, 135)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamber Efendimizin zevceleri kaç tanedir; çok evlenmesinin hikmeti nedir? 
Peygamber Efendimizin çok evliliği ve evinin ezvac-ı tahirat okulu olması...

Peygamber Efendimizin çok evlenmesinin hikmetleri nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun