Peygamberimiz'in ahlakı ile örneğin Abdulkadir Geylani'nin ahlakı arasında ne fark vardır?

Tarih: 28.01.2013 - 05:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz'i (asm) bu kadar büyük yapan şeyler nedir?

- Mucizeleri desek mesela bir Geylani'nin bir çok kerameti var. Yani teknik anlamda neredeyse bir mucizeye eşdeğer kerametler var.. Mucize demiyorum dikkat ederseniz. Yani Peygamberimiz (asm)'in bu kadar büyük olmasının sebepleri nelerdir?

- Acaba Peygamberi (asm) biz çok mu abartıyoruz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela, evliyaların gösterdiği bütün kerametler bir yönüyle Hz. Peygamber (asm)'in bir mucizesidir. Çünkü evliyaların o mertebeye ulaşmalarının tek faktörü vardır; o da Hz. Peygambere samimi bağlı olmalarıdır.

İkincisi, Hz. Peygamber (asm)'in ortaya koyduğu mucizeleri kendi peygamberliğinin doğruluğunu ortaya koymak içindir. Oysa evliyaların kerametleri -kendilerinin büyüklüğünü göstermekle beraber- onların bağlı oldukları dinin doğruluğunu, dolayısıyla Hz. Peygamber (asm)'in büyüklüğünün göstergesidir.

Üçüncüsü, peygamberlik  -insan iradesinin dışında- sırf Allah tarafından uygun görülen bir makamdır. Oysa velilik insan iradesine bağlı olarak yapılan güzel işlerin bir sonucudur. Allah’ın iradesi insanların iradesinden ne kadar büyükse, peygamberliğin de velayetten o kadar büyük olduğunu gerektirir.

İslam’da büyüklüğün ölçüsü: Allah’ın öngördüğü ahlakın güzelliğiyle orantılıdır. Allah Kur’an’da, Hz. Peygambere (asm), 

“Sen çok büyük bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4)

diye iltifat etmiştir. Bu açıkça gösteriyor ki, hiç kimse büyüklüğün ölçüsü olan güzel ahlakta Hz. Peygamber'le kıyaslanamaz.

Allah’ın erdemlik için bir kriter olarak uygun gördüğü vasıflar açısından fazla donanmış olan, daha fazla büyüktür. Mesela: Hz. Ebu Bekir sadakatte, Hz. Ömer adalette, Hz. Osman şefkat ve merhamette, Hz. Ali ilim, ihlas, şecaat ve ubudiyette şöhret kazanmıştır. Halbuki, Hz. Peygamber (asm) bütün güzel vasıflarda en ileridedir.

Ay’ın bütün ışığını Güneş’ten alması gibi, bütün evliyalar, bütün ümmet de manevi ışıklarını Hz. Peygamber (asm)'den almaktadırlar.

Elbette gökteki Güneş’imizi yaratan ve ondaki bütün güzlelikleri ihsan eden Allah olduğu gibi, manevi Güneş’imizi yaratan ve ondaki bütün güzel ahlakı ihsan eden de Allah’tır. O hlede bütün nimetler ve ihsanlar Allah’ındır. Bu anlamda Peygamber Efendimizi (asm) sevmek, Allah’ın emridir ve ibadettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun