Peygamberimiz zamanında yaşayanlar, Onu görüp sahabe derecesine ulaşmalarından dolayı bizden daha mı şanslılar?

Tarih: 19.04.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Âdil-i Hakîm ve Rahîm-i Mutlak olan Allah'ın bütün tasarrufu hakîmane, rahîmâne ve âdilânedir. Hiç kimse O'nun mahlûkatına O'ndan başka şefkatli ve merhametli olamaz. Kader ve adaletle ilgili meselelerin tetkikinde bu hakikatin gözden uzak tutulmaması gerekir.

Her bir insanın, bu âlemde içinde bulunduğu farklı hayat şartları, fert, aile ve akraba dairelerinde karşılaştığı ayrı ayrı mes'eleler hikmetlerini hakkıyla bilemediğimiz, fakat âdil olduğundan da şüphe etmediğimiz bu İlâhî taksimatın neticeleridir.

Sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimiz, insan için en hayırlısı ne ise onu verdiğine şüphe etmemek gerekir. Zahiren Peygamberimiz (asm) döneminde yaşamamız bize sahabe derecesi getirebilirdi. Ancak şunu unutmamalıyız ki o dönemde yaşayıp da küfür üzerine ölen binlerce insan da vardı. İrademizi yanlış yerde kullanıp onlardan da olabilirdik.

Bize düşen, Rabbimizin sonsuz rahmetiyle bize en hayırlısını verdiğini kabul etmek ve Onun rızası dairesinde yaşamaya çalışmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun