Peygamberimiz teravih namazını sekiz rekat mı kılmıştır?

Peygamberimiz teravih namazını sekiz rekat mı kılmıştır?
Tarih: 23.08.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Teravih namazının rekat sayısıyla ilgili sekiz, on, on altı, yirmi, otuz altı, otuz sekiz, kırk gibi sayılar ileri sürülmüştür. (Aynî, Umde, XI, 126-127)

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî fakihlerin çoğunluğu, Hz. Peygamber’in vitir dahil yirmi üç rekat namaz kıldığı yolundaki rivayetten (İbn Ebû Şeybe, II, 164; Beyhaki, II, 496) ve sahabe uygulamasından hareketle teravihin yirmi rekat olduğu görüşünü benimsemiştir.

İbnü’l-Hümam ve Süyuti gibi alimler, Resûl-i Ekrem’in bir gecede vitir dahil on bir rekattan fazla nafile namaz kılmadığı yönündeki hadislere dayanarak teravihin sekiz rekat olduğunu söylemiştir; İbnü’l-Hümam sekizden sonra kılınan on iki rekatın müstehap olduğu kanaatindedir. (Fetḥu’l-ḳadîr, I, 468)

İmam Malik’in teravihin otuz altı rekat olduğunu savunduğu nakledilmekte, ayrıca yirmi rekat olduğu yönünde bir görüşü de bulunmaktadır. (İbn Rüşd, II, 309-310)

Bütün bunlar arasında yirmi rekat rivayeti güç kazanmış ve İslam toplumunda gelenek bu doğrultuda gelişmiştir. Özellikle Hz. Ömer dönemindeki uygulamanın bu husustaki etkisini belirtmek gerekir. Hatta ashap buna itiraz etmediğinden teravihin yirmi rekat olduğunda sahabe icmaı meydana geldiği (Kâsânî, I, 288) veya icmaa yakın bir kabul teşekkül ettiği (İbn Kudâme, I, 799) ifade edilmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Teravih namazının rekat sayısı kaçtır? Bir selamla kaç rekat kılınabilir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun