Peygamberimiz, hoşlanmasan bile Müslüman ol demiş mi?

Tarih: 18.09.2017 - 00:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hayatü’s-sahabe kitabında peygamberimizin (asm) bir adama hoşlanmasan bile Müslüman ol demiş, açıklar mısınız, sahih midir?
- Adam hoşlanmıyorsa zaten Müslüman olmaz ki Peygamberimizin öyle demesinin anlamı nedir?
- Allah’ın Rasûlü bir kişiye: “Müslüman ol, cehennemden kurtul!” dedi. Kişi “Bundan hoşlanmadığımı hissediyorum” deyince Rasûl-ü Ekrem, “Hoşlanmasan dahi Müslüman ol!” dedi. (Ahmed, Ebu Ya’la, (Enes’ten), Heysemi, V/305, (Bu son iki hadisin ricali de güvenilirdir. Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/64-66)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Hoşlanmasan dahi Müslüman ol!” anlamında bir hadis vardır. (bk. Ahmed b. Hanbel, 19/117, 20/234; Ebu Y’ala, 6/471)

Bu iki kaynaktaki rivayetler sahihtir. (bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 5/305)

Bu konuda şöyle birkaç noktaya bakmakta fayda vardır:

a) Burada zikredilen “karihen” kelimesi, zorlanma manasına da gelir. Buna göre adam: “Ben kendimi baskı altında hissediyorum.” demek istemiştir. Hz. Peygamber (asm) öyle de olsa, “sen Müslüman olmaya bak” diyerek aslında öyle bir baskının olmadığını ima etmekle beraber, faraza olsa bile kendisinin lehine olduğunu bildirmiş olabilir.

Nitekim sahih bir hadiste peygamberimiz şöyle buyurdu: “Allah zincirlere bağlı olarak cennete giden bir topluluktan razı oldu.” (Buhari, h. no: 3010) Yani istemedikleri halde esir alınan bazı kimseler daha sonra samimi iman ettikleri için cennete gidecekler, Allah da onların bu durumlarından hoşnut kalacaktır. (İbn Hacer, 6/145)

b) Bu kelime, “hoşlanmamak” manasına da gelir. Buna göre, adam: “hoşlanmıyorum” derken, “Nefsim bundan hoşlanmıyor” demek istemiştir. Hz. Peygamber (asm) ise “Nefsinin hoşuna gitmese de aklını kullan gerçeği gör ve Müslüman ol, Allah daha sonra sana ihlas ve samimiyeti nasip eder.” tavsiyesinde bulunmuş olabilir. (bk. İbn Kesir, 1/683)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun