Peygamberimiz'in sağlığında, ona inanmışlar için Kur'an nedir?

Tarih: 21.01.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Henüz Kur'an tamamen inmediği halde neden ayetlerde "Kur'an" ifadesi geçer?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an kelimesi “Gufran” kalıbında bir mastar olup, okumak anlamına geldiği gibi, ism-i meful manasında “okunan kitap” anlamına da gelir ki, terim manası budur.

Kur’an ifadesi, Kur’an’ın tamamı için kullanıldığı gibi, belli bir sure için de kullanılır. Yusuf Suresi'nin baş tarafında kullanılan Kur’an kelimesi bu manadadır.

Erbabının bildiği gibi, bir bütün için kullanılan bir kelimenin onun parçaları için de mecaz olarak kullanılabilir. Bu kurala göre, Mushafın tamamına Kur’an denildiği gibi, onun herhangi bir parçasına, hatta bir ayetine de Kur’an denilebilir ve denilmektedir.

Allah’ın indirdiği vahye “Kitab” adı verilmekle onun yazıldığına; “Kur’an” adı verilmekle onun okunup ezberlenen bir kitap olduğuna;  “Suhuf” adı verilmekle de onun  sahifeler halinde yazılı olduğuna ve ileride tam bir “Mushaf” haline geleceğine işaret edilmiştir.

Hz. Peygamber (a.s.m)’e indirilen her ayet veya ayet grubu, değişik yazı malzemelerine yazıldığı, hafızlar tarafından ezberlendiği, yazılanların belirli bir tertip sırasına göre dizildiği bilinmektedir. Bu konuda siyer ve tarih kaynakları yanında bir çok sahih hadisler vardır.

Hz. Peygamber (a.s.m)’in her Ramazan Ay’ında Hz. Cebrail (as) ile mukabele şeklinde -o ana kadar- gelen vahyi baştan sonuna kadar okudukları, son Ramazan Ay’ında ise, bu mukabelenin iki defa tekrarlandığı ve Hz. Peygamber (asm) bundan vahyin artık bitiği, vefatının yaklaştığı sinyalini aldığı bildirilmektedir. Bu bilgiler de aynı kaynaklarda yer almaktadır.

Hz. Ebu Bekir (ra) devrinde ilk defa Kur’an bir Mushaf haline getirilmiştir. Bunun manası şudur: Hz. Peygamber (a.s.m)’in hayatında kumaş parçaları, hurma yaprakları, düz taş parçaları, kemik ve deri gibi malzemeye -sure ve ayetleri belli- bir şekilde yazılan Kur’an, bu olayda bütün bu ayrı malzemelerden ve ezberlemiş olanların hafızalarından toplamaya başlanmış ve tek bir Mushaf/kitap haline getirilmiştir.  Hz. Osman (asm) devrinde aynı Kur’an esas alınmış ve yedi nüsha halinde çoğaltılmıştır. Bu bilgiler ışığında sorudaki hususları yeniden değerlendirebilirsiniz.

Bu konuda herhangi bir “Tefsir usulü” kitabını okuyup gereken açıklamaları bulabilirsiniz.

İlave bilgi için tıklayınız:

KUR'ÂN-I KERÎM.

Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun