Peygamber efendimiz hapşırdığı / aksırdığı vakit sol elini mi kullanırmış?

Tarih: 14.08.2013 - 04:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yüksek sesle aksırmanın bir sakıncası var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur:

"Cenâb-ı Hak aksırmayı sever, esnemeyi ise kerih görür. Esneyen kimse elinden geldiğince ona mâni olmaya çalışsın, 'hah, hah' diye ses çıkarmasın." Diğer bir rivayette de: "Elini ağzına koysun." denilmiştir. [bk. Buhârî, Edeb 125, 128, Bed’ül-Halk 11; Müslim, Zühd 56, (2994); Ebû Dâvud, Edeb 97, (5028); Tirmizî, Salât 273, (370), Edeb 7, (2747, 2748)]

Diğer bir hadisi şerifte de

"Sizden biriniz hapşıracağı zaman, iki avucunu yüzüne koysun ve (hapşırırken) sesini kıssın (kısmaya çalışsın)." tavsiyesi vardır. (bk. Müstedrek, Hakim-i Nisaburi, Edeb, 6, no: 7684)

Ayrıca, Resûlullah (asm) aksırdıkları zaman elini veya mendilini ağzına tutar, böylelikle sesini azaltmaya -veya ağzını yummaya- çalışırdı.(Ebû Dâvûd, Edeb 90; Tirmizî, Edeb 6)

Aksırma, insanın burun kanallarının ve genzinin birtakım maddelerden temizlenmesine bir vesiledir. Bu sebeple, aksırırken şiddetli nefesle ağız veya burundan birtakım şeylerin çıkması muhtemeldir. İşte Efendimiz (asm)’in ağzını yummaya çalışmasının, eliyle veya mendille kapatmasının sebebi budur. Ayrıca ağız mümkün mertebe yumulunca sesin de azalacağı tabiîdir.

Özellikle başkalarıyla bir arada iken bunlara riayet edilmesi çok önemlidir. Fakat her hâlükârda aksırırken ağzımızı elimizle veya bir mendille kapatmamız sünnete uygun bir davranıştır.

Peygamber Efendimiz (asm)’in ağzını bazı kere elleriyle, bazen de bir mendille kapattığı çeşitli rivayetlerden anlaşılmaktadır. Aksırırken sesin çok yüksek olması başkalarını rahatsız ettiği kadar, kişinin kendi vücut azâlarına da zarar verebilir.

Özetle:

- Aksıranın eliyle veya bir mendille ağzını kapatması sünnetle belirlenen edebe uygundur.

- Aksıran sesini kısmaya ve ağzını yummaya özen göstermelidir.

- Yüksek sesle aksırmak, cemiyet içinde başkalarını rahatsız edeceği gibi, aksıran için de zararlı olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun