Peygamberimiz, Kur'an’ı ayda bir kere hatim etmezsen çöpe at, demiş midir?

Tarih: 13.09.2014 - 10:16 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlayamadık ve bunun doğru olduğunu da düşünemiyoruz.

Nitekim, Hz. Peygamber (asm)'in, Abdullah b. Ömer’e haftada bir hatim yapmasını tavsiye ettiğine dair rivayetler vardır.  Ayrıca Hz. Osman, Hz. Zeyd b. Sabit, Hz. İbn Mesud, Hz. Ubey b. Kab gibi bazı sahabenin de hafta bir defa Kur’an’ı hatmettikleri bilgisi de vardır. (bk. Gazali, İhya, 1/285)

Hz. Peygamber (asm), Kur’an okuyup onunla amel edenlerin gıpta edilecek kimseler olduğunu, okunan Kur’an’ın her harfine karşılık on sevap verileceğini, okuyanlar için Kur’an’ın dünyada huzur kaynağı, âhirette de şefaatçi olacağını bildirmiştir. (Buhârî, Fezailü’l-Kur'ân, 17, 20; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 243, 266, 268; Tirmizî, Kırâât, 12; Ebû Dâvûd, Vitir, 14)

Allah kelâmı olan Kur’ân-ı Kerîm’in Müslümanlar nezdindeki büyük değeri ve onun okunmasıyla ilgili emir ve teşvikler sebebiyledir ki ashâb-ı kirâm ve onları takip eden nesiller Kur’an okumayı, onunla meşgul olmayı daima ön planda tutmuşlardır. Resûl-i Ekrem (asm) ayrıca, Kur’an’ı tertip üzere okuyarak hatim indirmeyi Allah’ın en çok sevdiği işlerden biri olarak nitelendirmiştir (Dârimî, Fezâilü’l-Ķurân, 33; Tirmizî, Kırâât, 13)

Hz. Peygamber (asm) ile Cebrâil (as)’in, her yılın ramazan ayında o zamana kadar nâzil olan âyet ve sûreleri birbirlerine okuyarak mukabele ettikleri ve bir anlamda hatim indirdikleri bilinmektedir (Buhârî, Fezâilü’l-Kurân, 7)

Hatim indirmenin belli bir zamanı ve süresi yoktur. Hz. Peygamber (asm)’in bilhassa geceleri çokça Kur’an okuduğu bilinmekteyse de nasıl bir tertiple okuduğuna ve eğer o ana kadar nâzil olan bütün âyetleri okuyor idiyse bunu ne kadar bir zaman içinde yaptığına dair kesin bilgi bulunmamakta, ancak, “Üç günden daha az bir zamanda Kur’an’ı hatmeden kişi ne okuduğunu anlamamıştır.” dediği kaydedilmektedir (İbn Mâce, İkāme, 178: Ebû Dâvûd, Kırâât, 1)

Hz. Âişe de bunu teyit ederek Resûl-i Ekrem (asm)’in üç günden az bir sürede Kur’an’ı hatmetmediğini söylemiştir. (İbn Sa‘d, I, 376; Münâvî, Feyzü’l-kadîr, V, 188)

Ashap içinde haftada veya üç günde bir hatim indirenler olduğu gibi, bazılarının bundan daha az veya daha çok bir süre içinde bu işi gerçekleştirdikleri rivayet edilmiştir. Sahâbîler, her gün için okuyacakları kadar Kur’an’ı bölümlere (hizip) ayırır ve her gün bu bölümlerden birini okurlardı. (İbn Mâce, İkāme, 178; Ebû Dâvûd, Salât, 329)

Hz. Peygamber (asm)’in de böyle bir uygulamayı onayladığı anlaşılmaktadır. (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 142)

Bu bilgiler hatim indirmede belli bir sürenin tayin edilmediğini, herkesin kendi durumuna göre hareket edebileceğini göstermektedir. Esasen ezberleme amacı dışında Kur’an okumanın gayesi önce onu anlamak, sonra da anladığıyla amel etmektir. Resûl-i Ekrem’in, Kur’an’ı teennî ile ve geniş zaman içinde okumayı tavsiye etmesinin sebebi de bu olmalıdır. (Tirmizî, Kırâât, 11)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'i ne kadar sürede bitirmemize izin var, yani en az kaç ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun