Asr-ı saadette kadınlar mescitte erkekler ile birlikte aynı safta mı namaz kılarlardı?

Tarih: 29.04.2015 - 00:42 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Asr-ı saadet'te kadınlar mescide gider ve arka saflarda namaza dururlardı.

Safların düzenli tutulmasının cemaatle namazın eksiksiz edası için gerekli bulunduğunu belirten Resûl-i Ekrem (Buhârî, “Eźân”, 71; Müslim, “Śalât”, 124, 126) saf düzeninin nasıl olacağını kendi uygulamalarıyla göstermiştir. Gerek Hz. Peygamber (asm)’in bu uygulamalarını (örnekler için bk. Müsned, II, 336; Buhârî, “Śalât”, 20, “Eźân”, 78, 161, 164; İbn Mâce, “İķāmetü’ś-śalât”, 44; Ebû Dâvûd, “Śalât”, 69, 70) gerekse konuya ilişkin bazı ifadelerini (Müslim, “Śalât”, 122-123; Ebû Dâvûd, “Śalât”, 95) göz önüne alan fıkıh âlimleri imamın arkasında önce yetişkin erkeklerin, ardından çocukların, daha sonra da kadınların yer alacağını belirtmiştir.

Cemaate katılmaları durumunda kadınların namazı en arka safta kılmalarının istenmesi tabii ve fıtrî sebeplere dayanan, erkeklerin ve kadınların namaz sırasında huşû içinde olmalarını hedefleyen bir tedbirdir. Resûl-i Ekrem (asm)’in mescide gelen kadınlara güzel koku sürünmemelerini emretmesi (Müslim, “Śalât”, 142), erkeklerin ilk safta ve kadınların kendi saflarının sonunda durmasını özendirmesi de (Müslim, “Śalât”, 132; Ebû Dâvûd, “Śalât”, 97) bu konudaki düzenlemenin karşı cinslerin bir arada bulunmasının mâbed âdâbını ve ibadet huşûunu zedeleyecek durumlara yol açmasını önleme gibi bir amaç güttüğünü göstermektedir.

Fakihler, cemaatle namazda kadınların erkeklerle birlikte aynı hizada veya onların ön tarafında namaz kılmasının uygun olmayacağı noktasında birleşmiştir. Hanefîler’in dışındaki üç mezhebe göre bu şekilde namaz kılınması mekruh olmakla birlikte namazı bozmaz. Hanefî âlimlerine göre ise şu şartların bulunması halinde erkeğin namazı bozulur.(H. İbrahim Acar, DİA, Muhazat Md., 31/31)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun