Peygamber Efendimiz (asv)'in, ben ahir zamanda gelseydim kalabalıklara değil, fert fert anlatırdım ilgilenirdim, anlamında bir hadisi var mıdır?

Tarih: 05.10.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kaynaklarda böyle bir hadis rivayetine rastlayamadık. Peygamberimiz (asv) zaten ahir zamanda gelmiş ahir zaman peygamberidir. Nitekim, Efendimiz -Ahmed b. Hanbel’in sahih olarak rivayet ettiği- bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

“Peygamber olarak gönderilirken, ben ve kıyamet şu iki parmağım gibiyiz.” dedi ve “bitiştirdiği şahadet ve orta parmaklarını işaret etti.”(Macmau’z-Zevaid, 10/311).

Bundan şunu anlıyoruz ki, Peygamberimiz (asv) ahir zaman peygamberi olarak gönderilmiştir. Ve kendisi zaten öncelikle fert fert insanları irşat etmekle işe başlamıştır. Peygamberliğinin yarısından fazlası olan on üç yıllık Mekke devrinde tamamen fertlere yönelik tebliğ görevini icra etmiştir. On yıllık Medine döneminde de tebliğ görevi yine fertleri hedef seçmiştir.

Kur’an’ın bir bütün halinde en son inen Nasr suresinde “insanların gruplar halinde dine gireceklerine” dair müjdesi de gösteriyor ki, Mekke fethine kadar imana gelmeler de ferdî olmuştur.

Hudeybiye anlaşmasının hazırladığı barış ve güven ortamı, insanların İslam’ı yakından tanımalarına imkân tanımış ve bu vesile ile gerek Mekke fethinden önce gerek Mekke fethinden sonra, insanlar gruplar ve kabileler halinde İslam’a girmişlerdir.

Medine Site devletinin olması, Musab b. Umeyr gibi sahabilerin oradaki fertleri bilgilendirme sonucunda doğal bir tablo olarak ortaya çıkmıştır.

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, Peygamberimiz (asv)'in tebliğ metodu, tamamen fertleri irşat etmeye yönelik bir eğitim sistemine dayanıyordu.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz (asv)'in tebliğ ve nasihat metodu nasıldı?

Tebliğ metodu nasıl olmalıdır? Nelere dikkat etmek gerekir?

Tebliğde üslubumuz nasıl olmalıdır? Peygamber efendimizin tebliğinde göze çarpan konular nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun

BENZER SORULAR