Organik maddelerin, elektrik boşalması sonucunda teşekkül ettiği fikri neden temelsizdir?

Tarih: 22.04.2020 - 11:39 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Dünyamızdaki ilk atmosferin; su buharı, metan, diğer hidrokarbonlar, siyanür asidi, amonyak ve hidrojen sülfürden meydana geldiği ve daha sonra bitkilerin fotosentez yapması sonucunda O2’nin atmosfere katıldığı ve sürekli elektrik boşalımlarının sonucunda organik maddelerin sentezlendiği ve bu organik maddelerden de hayvanlara ait yapıların sentezlendiği” görüşü ise, düzeltilmesi gereken bir görüştür. Dünyamızın ilk atmosferinde bulunduğu iddia edilen metan, siyanür asidi, amonyak ve hidrojen sülfür gibi maddeler, canlılar için zehirli maddelerdir ve canlının yaşamasına imkân vermezler. Bu ortamda hayatın başlaması imkânsızdır.

Daha sonra fotosentezle O2 meydana gelmesi ise mümkün değildir. Çünkü atmosferde CO2 olmamakla birlikte, toprakta su olduğuna dair bir belirti yoktur. Ayrıca bitkilerin nasıl ortaya çıktığına dair de herhangi bir bilgi mevcut değildir. Bitkilerin her birinin mükemmel bir nizam, hassas bir ölçü ve muntazam bir işleyişe sahip olduğu ortadadır. Bu durumda bitkilerin, mutlak bir ilim, irade ve kudrete sahip bir Yaratıcı tarafından yaratıldığı kesindir. Çünkü bir milyona yakın türe sahip olan bitkilerin tesadüfen ve hiçbir sebep olmadan teşekkül etmesi mümkün değildir.

“Devamlı bir elektrik boşalması olduğu ve organik maddelerin bu boşalmalar sonucunda teşekkül ettiği” fikri ise temelsizdir. Çünkü elektrik boşalması için bir elektrik potansiyeli gereklidir. Bu güç nereden gelmektedir ve niçin boşalmaktadır? Organik maddelerin sentezi için boşalıyorsa, yine bir hedef, amaç ve sonucu olan bir Yaratıcı’nın işi olmalıdır.

Elektrik boşalmaları sonucunda şimdi dahi basit şekerler ve aminoasitler gibi basit yapılı organik maddeler, o zamandaki iddia edilen ilkel şartlarda kompleks moleküllerin, doku ve organlara dönüşümleri nasıl olmuştur? Elektrik boşalmalarından sonuç alabilmek için bunun belli bir süre, belli bir dozda maddeler üzerine uygulanması gerekir. Bu da uzmanlık gerektiren bir iştir. Aynı zamanda organik maddeler de kendi aralarında bir kurala göre birleşirler. Öyle ise elementleri tanıyan ve onların birleşme kurallarını bilen ve bu birleşmeleri gerçekleştirebilen bir Yaratıcı’ya ihtiyaç vardır.

 Kâinatın yaratılışı bazı ayetlerde şöyle bildirilmektedir:

“Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır.” (En'am, 6/101).

“Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, Güneş'e, Ay'a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir.” (Araf, 7/54).

“Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmüyor musunuz? Dilerse sizi giderir, yok eder ve yeni bir halk getirir.” (İbrahim, 14/19).

Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden Yücedir. (Nahl, 16/3).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun