Şafii mezhebine göre namazda, secde ayetiyle kıraatimiz biterse, tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tarih: 28.08.2011 - 02:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

Şafii mezhebine göre, namaz esnasında tilavet secdesi yapılırken secde ayeti okunduğunda kıraatimiz biterse (İkra suresindeki gibi son ayet secde ayeti ise); - Bu durumda secde nasıl yapılır? - Namaza nasıl devam edilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda bilinen birkaç hususu tekrar etmekte fayda vardır:

Şafii mezhebinde tilavet secdesi vacip değil, sünnettir. Eğer tilavet secdesi sebebiyle cemaat şaşıracaksa, onu terk etmek müstehaptır (Mecmu; Tuhfetu’l-Muhtac, ilgili yer).

Hanefilerin dışındaki üç mezhebe göre, rüku tilavet secdesi yerini tutmaz. Rükâa varmakla tilavet secdesi yapılmış olmaz(Nevevî, Mecmu, 4/72).

Sorudaki meseleye dair Şafii Fıkıh kaynaklarından açık bir ifadeye rastlayamadık. Ancak, yukarıdaki “rüku secde yerini tutmaz” ifadesinden anlaşılıyor ki, bir Şafii Alak suresini okuduğu zaman sünnet olan hemen secdeye varması, tilavet secdesi yaptıktan sonra tekrar kalkıp “Kadir suresi"nden bir iki ayet veya hepsini okuyup sonra rükua gitmesidir. Nitekim el-Cezerî de Şafii mezhebinin görüşünü anlatırken “Namazda tilvate secdesini barındıran ayet okunduğu zaman hemen secdeye gidilir.” ifadesine yer vermiştir(bk. el-Fıkhu ala’l-mezahibi’l-arbaa, 1/469).

Namaz esnasında secdeye gidilirken dille niyet edilmez. Kalben niyet edilmesi gerekir. Cemaat imama tabi olduğu için, kalben niyet etmese de olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun