Müslüman olmayanları aldatmak dinen caiz midir?

Tarih: 11.03.2022 - 15:29 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an’da, Hz. Peygamber (asm) Efendimize, gayrimüslimlere bile adaletli muamele etmesi emredilir:

"Eğer aralarında hüküm vermen için sana gelirlerse, aralarında hükmet veya yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen, sana bir zarar veremezler. Eğer hükmedersen, aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli olanları sever."(1) 

Hamdi Yazır, bu konuda şu noktaya dikkat çeker:

"Hak, kâfire dahi taalluk etse yine haktır. Ve bir dinin kemali, hukukî telakkilerinin şümul ve ciddiyetinde ve İslam’ın en büyük inkişafı, adil kuvvetinin tecelliyatında aranmak lazım gelir. Kâfirin küfrü, hukukuna tecavüzü mubah kılmaz."(2)

Yani “Bu kâfirdir, onu kandırıp zarara uğratabiliriz.” diyemeyiz. Kâfir kimse Müslümandan gördüğü insanca muameleden etkilenmeli, İslam’a sempati duyar hale gelmelidir. Dürüst muamele etmediğimiz bir gayrimüslim’den İslam’a girmesini beklemek boş bir hayaldir.

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurur:

"Kim bir zimmiye zulmeder veya gücünün üstünde bir iş yükler ya da zorla ondan bir şey alırsa, kıyamet günü ben onun hasmıyım."(3)

Hz. Ömer, yaşlı ve görme özürlü bir dilenci görür. Onun Ehl-i kitap bir Yahudi olduğunu; cizyeden, ihtiyaçtan ve ihtiyarlıktan dolayı dilendiğini anlayınca elinden tutar, evine götürür. Ona bir şeyler verir. Sonra onu beytü'l-male (hazineye) gönderir. Oradaki görevliye der:

"Bu ve emsallerine yardımcı ol. Gençliklerinde onlardan yararlanıp, ihtiyarlıkta yüzüstü bırakırsak, insafsızlık etmiş oluruz."(4)

Bediüzzaman şöyle der:

"Biz ki hakiki Müslümanız, aldanırız, fakat aldatmayız. Bir hayat için, yalana tenezzül etmeyiz."(5)

“Müslüman” ve “aldatmak” kelimeleri yan yana olmaması gereken kelimelerdendir. Bir Müslümanın yalan söyleyerek veya hile yaparak başkasını aldatması, asla olmamalıdır.

Dolayısıyla ciddiyeti bozacak ve doğruluğa zarar verecek durumlar, güzel ahlakın kökleşmesine en büyük birer engeldir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kâfirlerle helalleşmek gerekir mi? ...

Dipnotlar:

1) Maide, 5/42.
2) Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, II, 1451.
3) Ebu Davud, Harac, 31-33.
4) Ebu Yusuf, Kitabu'l-Harac, Matbaatu's-Selefiye, Kahire, 1397 h. s. 136.
5) Bediüzzaman, Divan-ı Harb-i Örfi, s. 32.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun