Mürted (irtidad eden / dinden çıkan) tövbe etse de öldürülür mü?

Tarih: 17.10.2006 - 13:28 | Güncelleme:

Soru Detayı
"Allah'a ve Rasûlüne küfreden kimse tövbe etmeye çağrılmadan öldürülür. Böyle bir kimse tövbe etse dahi durum değişmez. Çünkü,Allah'a ve Rasûlüne küfretmek haddi gerektirir. Tövbe ise haddi düşürmez [İbn Kudâme, el-Muğnî, Mısır (t.y.), VIII/125] Yukarıda yazılan vasfı taşıyan veya mürted olan bir kişi tövbe etse bile pişmanlığı kabul edilmez mi; salih bir kul olamaz mı? İslamî hükümleri uygulayan bir ülkede kişi tövbe etse dahi yukarıda naklettiğim hüküm mü uygulanacaktır?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu gibi konularda bağlı olunan mezhebin tercih edilen görüşüne göre hareket edilebilir. Mezhep müctehitleri bir konudaki rivayetlerin tamamını göz önünde bulundurarak bir sonuç çıkarmaktadırlar.

Dinden çıkan bir Müslüman hemen öldürülmez. Eğer tövbe etmişse, Müslüman olarak yaşamaya devam eder.

Zamanın fetret olup olmaması kişinin içinde bulunduğu şartlara göre müftünün veya din adamalrından müteşekkil bir heyetin bu konuda nasıl bir uygulamada bulunacağına karar vermesi gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

MÜRTED / İRTİDAT...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun