"Muhakkak ki Allah´ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer." hadisi gereğince, bir insan, bu isimleri ezberledim öyleyse cennetliğim, diyerek ibadetlerini yapmayabilir mi?

Tarih: 23.09.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Esmâ-i Hüsnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim`de:

"Allah`ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer."

buyurulmuştur. Tirmizî, İbn-i Hibban ve Hâkim`in bu konudaki rivâyeti ise, şöyledir:

"Kim bunları (Esmâ-i Husnâ`yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah`ı zikrederse Cennete girer."

Şâh-ı Nakşıbend Hazretleri bu hadîsle ilgili olarak buyurur:

"Bu hadîs-i şerîfteki 'Ahsâ' kelimesinin bir mânası, saymaktır. Diğer bir mânası ise, bu ism-i şerîfleri öğrenip bilmektir. Bir mânası da, bu esmâ-i şerîfin mûcibince amel etmektir. Meselâ: Rezzâk ismini söylediği zaman, rızkı için asla endişe etmemeli. Mütekebbir ismini söyleyince, Allah Teâlâ`nın azametini ve kibriyâsını düşünmelidir."

Yoksa ibadetten uzak olan ve haramlara giren bir kişinin, bu isimleri sadece ezberlemekle Cennete gideceğini düşünmesi, nefis ve şeytanın kendisini aldatmasından başka bir şey değildir. Allah'ın Kahhar ismini ezberleyip O'na isyan etmek bir tezattır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+

Yorumlar

Asenol

Ezberleyince cennete gitmek sizce mantıklımıdır. Her Mümin Allah'ın halifesidir. Bu halifeliği yapmak için bilgiye ihtiyacın var. İşte Allah'ı tanıman için isimlerini manalarını öğrenmen ve talim etmen gerekiyor.

Mesela Allah Rahman'dır. Aklımızın almayacağı kadar ve sonsuz merhamet sahibidir. Eğer Mümin isen seninde merhameti sevmen ve cümle varlığa merhametli olman gerekiyor.

Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür ediniz. Amellerinizi de Allah'ın isimlerini kullanarak yapınız. Yüce Rabb'imiz size kendini tanıtacaktır..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun